DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gıda Mikrobiyolojisi * G   345 5 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Zerrin ERGİNKAYA
Dersi Verenler
Prof.Dr.ZERRİN ERGİNKAYA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mikrobiyolojinin ilgi alanları, mikroorganizmaların canlılar arasındaki yeri, mikroorganizmaların sınıflandırılması, mikroorganizmaların doğadaki yayılışı ve fonksiyonları, mikroorganizmaların genel özellikleri, gelişim özeliklerinin yanı sıra metabolizma ve mikroorganizmaların kontrolü ile ilgili bilgilerin, teorik ve uygulamalı olarak lisans öğrencilerine aktarılması.
Dersin İçeriği
Mikrobiyolojinin ilgi alanları, mikroorganizmaların canlılar arasındaki yeri, mikroorganizmaların sınıflandırılması, mikroorganizmaların doğadaki yayılışı ve fonksiyonları, mikroorganizmaların genel özellikleri, prokaryotik ve ökaryotik hücre farklılıkları, mikroorganizmaların çoğalması, çoğalmayı etkileyen faktörler, besiyerleri ve sterilizasyon, mayalar, küfler, algler, protozoalar ve virüsler, mikrobiyel ve genetik yapı, metabolizma ve mikroorganizmaların kontrolü ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgiler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
X
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
X
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
X
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
X
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
X
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
X
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
X
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Meslek etiğine saygılı olur
X
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
X
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gıdalarda bulunan mikroorganizmaların tarihçesi ve taksonomisi kaynak taraması
2 Gıdalarda bulunan mikroorganizmaların tipleri, bulaşma kaynakları, mikroorganizma davranışları kaynak taraması
3 Gıdalarda indikator mikroorganizmalar kaynak taraması
4 Fırsatçı patojenler kaynak taraması
5 Prediktif mikrobiyoloji kaynak taraması
6 Starter kültürler kaynak taraması
7 Gıdalarda sterilizasyon yöntemleri kaynak taraması
8 Ara sınav İlgili ders notu ve kitaplar
9 Mikrobiyal gelişmeyi etkileyen iç faktörler İlgili ders notu ve kitaplar
10 Mikrobiyal gelişmeyi etkileyen dış faktörler, Uygulama: aerob ve anaerob mikroorganizmaların üretilmesi çalışmaları İlgili ders notu ve kitaplar
11 Gıdalarda patojen mikroorganizmalar Uygulama (Salmonella ve Listeria aranması) İlgili ders notu ve kitaplar
12 Gıdalarda patojen mikroorganizmalar Uygulama (Salmonella ve Listeria aranması) İlgili ders notu ve kitaplar
13 Gıda muhafaza ilkeleri, Uygulama (dondurulmuş balıkların mikroflorası) İlgili ders notu ve kitaplar
14 Gıda muhafaza ilkeleri, Uygulama: yeşil yapraklı sebzelerin toplam bakteri yükü İlgili ders notu ve kitaplar
15 Gıda muhafaza ilkeleri,Uygulama (kuru meyvelerde küf aranması) İlgili ders notu ve kitaplar
16-17 Yıl sonu sınavları İlgili ders notu ve kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar