DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gıda Mevzautı * G   347 5 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Turgut CABAROĞLU
Dersi Verenler
Prof.Dr.TURGUT CABAROĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere, gıda mevzuatının temel ilkeleri, ulusal gıda mevzuatı, Türk Gıda Kanunu, önemli yönetmelikler, gıda işyerlerinin taşıması gereken asgari teknik ve hijyenik özellikler, sorumlu yöneticilik, gıda denetçiliği, Türk gıda Kodeksi Yönetmeliği ve ilgili tebliğler- uluslar arası gıda mevzuatı- Codex Alimentarius komisyonu konularında bilgi kazandırmak, ayrıca, öğrenciye gıda mevzuatı konusunda internet ve diğer kaynaklardan bilgiye ulaşma becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Gıda mevzuatının temel ilkeleri, ulusal gıda mevzuatı, Türk Gıda Kanunu, yönetmelikler, gıda işyerlerinin taşıması gereken asgari teknik ve hijyenik özellikler, sorumlu yöneticilik, gıda denetçiliği, Türk gıda Kodeksi Yönetmeliği ve ilgili tebliğler- uluslar arası gıda mevzuatı- Codex Alimentarius komisyonu

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
X
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
X
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Meslek etiğine saygılı olur
X
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gıda mevzuatının temel ilkeler Ders notu
2 Gıda kanunları Ders notu
3 Ulusal gıda mevzuatı, Tarihçesi Ders notu
4 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu Ders notu
5 Cezai Hükümler, Gıda ile İlgiliYaptırımlar ve Tahsili Ders notu
6 Ana Yönetmelikler- Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onayİşlemlerine DairYönetmelik Ders notu
7 Denetim Yönetmeliği Ders notu
8 Ara Sınav Ders notu
9 Resmi KontrolYönetmeliği, İhracat, İthalat Ders notu
10 Teknikgezi:TKB Adana İlTarım Müd. KontrolŞube ve İlkontrolLab. Müd. Ders notu
11 Türk Gıda KodeksiYönetmeliği- (Yatay Gıda Kodeksi) Ambalajve Aroma Vericiler Ders notu
12 Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği Ders notu
13 Gıda Etiketleme Yönetmeliği Ders notu
14 BulaşanlarYönetmeliği Ürün Tebliğleri (Dikey Gıda Kodeksi) Ders notu
15 Uluslararası Gıda Mevzuatı- CAC (Kodeks Alimentarius Komisyonu) Ders notu
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar