DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Industrial Microbiology * IG   315 5 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hüseyin ERTEN
Dersi Verenler
Prof.Dr.HÜSEYİN ERTEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
To give knowledge to the students about the principles of industrial microbiology, microorganisms important in industrial microbiology and usage of the microorganisms in industry.
Dersin İçeriği
Introduction, yeast physiology and biotechnology, physiology and biotechnology of lactic acid bacteria, acetic acid bacteria and other bacteria in industrial fermentations, starter cultures.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
X
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
X
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
X
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
X
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
X
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
X
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
X
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
X
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Meslek etiğine saygılı olur
X
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
X
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Introduction, Definition of biotechnology, industrial microbiology, fermentation and bioconversion Reading class materials and related chapter in suggested text books
2 General overview of the microorganisms (yeasts, bacteria and moulds) used in industry Reading class materials and related chapter in suggested text books
3 Fermentation systems Reading class materials and related chapter in suggested text books
4 Yeast physiology and biotechnology Reading class materials and related chapter in suggested text books, homewok
5 Commercial importance of yeasts in food and beverage industry Reading class materials and related chapter in suggested text books
6 Yeast genetics, Reading class materials and related chapter in suggested text books
7 Physiology and biotechnology of lactic acid bacteria Reading class materials and related chapter in suggested text books
8 Midterm exam Midterm exam
9 Significance of beneficial bacteria in food and beverage industry, Reading class materials and related chapter in suggested text books
10 Acetic acid bacteria physiology and their role in industry, bacteriophages and their control measures, Reading class materials and related chapter in suggested text books
11 Zymomonas spp., Bacillus spp., Propionobacterium spp., Reading class materials and related chapter in suggested text books
12 Moulds and their benefical roles in industry, Reading class materials and related chapter in suggested text books
13 Starter cultures Reading class materials and related chapter in suggested text books
14 Student presentations Student presentations
15 Student presentations Student presentations
16-17 Final exam Final exam

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar