DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gıda Katkı Maddeleri ve Toksikoloji * G   349 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Zerrin ERGİNKAYA
Dersi Verenler
Prof.Dr.MEHMET GÜVEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Gıdalardaki toksik bileşikler ve özellikleri, gıda katkı maddeleri tanımı, sınıflandırılması ve işlevleri, gıda katkı maddelerinin gıda işlemede kullanılma prensipleri ile konu ile ilgili yasal düzenlemelerin öğrencilere aktarılması
Dersin İçeriği
Toksikoloji biliminin tanıtılması, toksisite ve toksisiteyi etkileyen faktörler, gıdalardaki toksik bileşikler ve özellikleri, gıda katkı maddeleri tanımı, sınıflandırılması ve işlevleri, gıda katkı maddelerinin gıda işlemede kullanılma prensipleri ve konu ile ilgili yasal düzenlemeler

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
X
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
X
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
X
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
X
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
X
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
X
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
X
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
X
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Meslek etiğine saygılı olur
X
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
X
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin kapsamı ile ilgili bilgilendirme ve kaynak kitap tanıtımı İlgili ders notları ve kitaplar
2 Tanımlar, zehirlerin sınıflandırılması ve özellikleri Kaynak taraması
3 Toksisite ve toksisiteyi etkileyen faktörler Kaynak taraması
4 Gıdalardaki toksik maddeler, özellikleri, miktarları, tolerans değerleri, (algel, fungal ve bakteriyel) Kaynak taraması
5 Gıda bulaşanları ve gıdalarda bulunan yabancı maddeler, tanım ve sınıflandırmaları (metalik bulaşmalar, pestisitler, antibiyotikler, mikotoksinler) Kaynak taraması
6 Gıda allerjenleri ve duyarlılıklar Kaynak taraması
7 Gıda katkı maddeleri tanımı, sınıflandırılması ve kullanım amaçları Kaynak taraması
8 Ara Sınav
9 Koruyucular, renk maddeleri, antioksidanlar, doğal ve yapay tatlandırıcılar, tat-koku maddeleri, emülgatörler Kaynak taraması
10 Gıda katkı maddelerinin gıda işlemede kullanılma prensipleri Kaynak taraması
11 Gıda katkı maddelerinin toksikolojik değerlendirme ve kullanım onayı süreci Kaynak taraması
12 Gıda katkı maddelerinin toksisite testleri Kaynak taraması
13 Gıda katkı maddelerinin güvenli kullanım değerleri ve gıda bulaşanlarının kalıntı limitlerinin belirlenmesi, ADI değerinin duyarlı gruplara uygulanması Kaynak taraması
14 Yasal Düzenlemeler ve Uluslararası Kuruluşlar Kaynak taraması
15 Ödevlerin Sunumları Kaynak taraması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili ders notu ve kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar