DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gıda Ekonomisi ve Politikaları * ZFS   305 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa Necat ÖREN
Dersi Verenler
Prof.Dr.MUSTAFA NECAT ÖREN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Gıda malları piyasa ve politikalarının gıda gereksinimini karşılamadaki başarısını sorgulayabilecek ve bu konuda çözüm üretebilecek kuramsal bir altyapı ve analitik düşünebilme yetisi kazandırmak
Dersin İçeriği
Gıda, gıda kaynakları, gıda mallarının özellikleri ve beslenme: Gıda malları arz ve talebinin özellikleri; Gıda malları piyasa yapısı, işleyişi ve politikaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Meslek etiğine saygılı olur
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gıda mallarının tanımı ve kapsamı İlgili konuya çalışma
2 Gıda malları üretimi, beslenme ve beslenme sorunları İlgili konuya çalışma
3 Tarım sektörü ve tarım ürünleri arzının özellikleri İlgili konuya çalışma
4 Tarım sektörü ve tarım ürünleri arzının özellikleri İlgili konuya çalışma
5 Gıdaların ve gıda malları talebinin özellikleri İlgili konuya çalışma
6 Gıdaların ve gıda malları talebinin özellikleri İlgili konuya çalışma
7 Gıdaların ve gıda malları talebinin özellikleri İlgili konuya çalışma
8 Gıda malları fiyat ve pazar yapısı İlgili konuya çalışma
9 Gıda yeterliliği ve güvenliği sorunu İlgili konuya çalışma
10 Gıda yeterliliği ve güvenliği sorunu İlgili konuya çalışma
11 Tarım ve gıda politikaları İlgili konuya çalışma
12 Tarım ve gıda politikaları İlgili konuya çalışma
13 Tarım ve gıda politikaları İlgili konuya çalışma
14 Tarım politikaları ve tüketici İlgili konuya çalışma
15 Tarım politikaları ve tüketici İlgili konuya çalışma
16-17 Küreselleşme ve tarım ve gıda politikaları İlgili konuya çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar