DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yatırım Proje Hazıırlama ve Değerlendirme * ZFS   307 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Haydar ŞENGÜL
Dersi Verenler
Prof.Dr.HAYDAR ŞENGÜL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler bir yatırım projesinii yapabilecek bilgi ve becerileri elde edecekler, yatırıma yönelmeden önce yatırımın fizibilitesini yaparak ilgili alana yatırım yapmanın karlı olup olmayacağı konusunda karar verebilme becerisine sahip olacaklardır.
Dersin İçeriği
Yatırım ve Proje Kavramları, Proje Çeşitleri, Tarımsal Projeler , Piyasa etüdü(rekabet ortamının analizi, pazar büyüklüğünün tahmini ve yöntemleri),Proje/ Ölçek büyüklüğü(kapasitenin) saptanması, teknoloji seçimi, kuruluş yeri seçimi vb. kararlar, projelerin finansmanı ve finansman kaynakları, projenin gelir-giderleri, projede nakit akım analizi, projelerin mali ve ekonomik açıdan değerlendirilmesi, risk ve belirsizlik koşulları altında proje değerlendirme teknikleri ,Pert ve Gannt teknikleri ile projede eylemlerin planlanması,Öğrenci projelerinin sunulması ve değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
X
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
X
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
X
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
X
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
X
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
X
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
X
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
X
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Meslek etiğine saygılı olur
X
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
X
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı; kapsamı, kural ve gerekleri Okuma, Kaynak Tarama
2 Yatırım ve Proje Kavramları, Proje Çeşitleri, Tarımsal Projeler Okuma, Kaynak Tarama
3 Piyasa etüdü,rekabet ortamının analizi, talep tahmin yöntemleri Okuma, Kaynak Tarama
4 Proje/ Ölçek büyüklüğü(kapasitenin) saptanması, kapasite seçimini etkileyen faktörler, kapasite çeşitleri, başabaş noktası analizi Okuma, Kaynak Tarama
5 Projenin teknik yönünün ortaya konması(teknoloji seçimi, özellikleri) Okuma, Kaynak Tarama
6 Kuruluş yeri seçiminde kullanılan objektif ve subjektif yöntemler, Kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörler Okuma, Kaynak Tarama
7 Projelerde kullanılabilecek finansman kaynakları, finansman planı, sermaye maliyeti, paranın zaman değeri, indirgeme oranının seçimi, Okuma, Kaynak Tarama
8 Arasınav Okuma, Kaynak Tarama
9 Projenin gelir-giderleri, nakit akım analizi, işletme sermayesi ihtiyacının hesaplanması Okuma, Kaynak Tarama
10 Projelerin mali açıdan değerlendirilmesi, (Net bugünkü değer, fayda-masraf oranı, iç karlılık oranı, dinamik geri ödeme süresi, rantabilite oranı), örnek projeler üzerinde tartışma Okuma, Kaynak Tarama
11 Projelerin ekonomik yönden değerlendirilmesi(istihdam, katma değer, döviz katkısı), örnek projeler üzerinde tartışma Okuma, Kaynak Tarama
12 Risk ve belirsizlik koşulları altında proje değerlendirme teknikleri, örnek projeler üzerinde tartışma Okuma, Kaynak Tarama
13 Pert ve Gannt teknikleri ile projede eylemlerin planlanması Okuma, Kaynak Tarama
14 Pert ve Gannt teknikleri ile projede eylemlerin planlanması Okuma, Kaynak Tarama
15 Öğrenci projelerinin sunulması ve değerlendirilmesi Okuma, Kaynak Tarama
16-17 Öğrenci projelerinin sunulması ve değerlendirilmesi (3 kişilik gruplar halinde) Okuma, Kaynak Tarama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar