DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gıda İşletmeleri ve Gıda Ürünleri Pazarlama * ZFS   308 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ömer Faruk EMEKSİZ
Dersi Verenler
Prof.Dr.ÖMER FARUK EMEKSİZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ekonominin temel kavramlarını ve sorunlarını, ekonomik sistemleri ve ekonominin ilgilendiği temel konuları inceleyerek mikro ve makro ekonomi düzeyinde bilgi birikimi sağlamak; bu bilgilere bağlı olarak tarım ekonomisi disiplinindeki ekonomi içerikli derslere temel hazırlamak.
Dersin İçeriği
Ekonomi ile ilgili temel kavramlar, piyasa çeşitleri, fiyat oluşumu, tüketici davranışları teorisi, üretim teorisi, bölüşüm teorisi, milli gelir, istihdam, para ve banka, dış ticaret.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
X
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
X
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
X
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
X
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Meslek etiğine saygılı olur
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Pazarlama Yönetimi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
2 Tüketici pazarı ve tüketicilerin satın alma davranışları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
3 Tüketici pazarı ve tüketicilerin satın alma davranışları (devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
4 Endüstriyel pazar ve satın alma davranışları Aracılar pazarı ve satın alma davranışları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
5 Kurumlar ve devlet Pazar ve satın alma davranışları Uluslararası Pazar ve özellikleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
6 Pazar bölümleme, hedef Pazar seçimi ve ürün pozisyonlama Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
7 Pazarlama stratejisi ürün stratejisi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
8 Ürün stratejisi (devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
9 mid exam Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
10 Fiyat Stratejisi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
11 Fiyat Stratejisi (devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
12 Dağıtım stratejisi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
13 Promosyon stratejisi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
14 Promosyon stratejisi (devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
15 Genel Tekrar Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
16-17 Final Sınavı Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar