DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uluslararası Tarımsal Ticaret * ZFS   310 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ömer Faruk EMEKSİZ
Dersi Verenler
Prof.Dr.ÖMER FARUK EMEKSİZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ekonominin temel kavramlarını ve sorunlarını, ekonomik sistemleri ve ekonominin ilgilendiği temel konuları inceleyerek mikro ve makro ekonomi düzeyinde bilgi birikimi sağlamak; bu bilgilere bağlı olarak tarım ekonomisi disiplinindeki ekonomi içerikli derslere temel hazırlamak.
Dersin İçeriği
Ekonomi ile ilgili temel kavramlar, piyasa çeşitleri, fiyat oluşumu, tüketici davranışları teorisi, üretim teorisi, bölüşüm teorisi, milli gelir, istihdam, para ve banka, dış ticaret.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
X
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
X
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
X
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
X
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Meslek etiğine saygılı olur
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 - Uluslararasının ekonominin tanımı ve kapsamı, - Ülkelerin dış ticaret yapma nedenleri - Dış ticaret ile iç ticaret arasındaki farklar Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
2 - Soyut dış ticaret teorisi Varsayımlar Mutlak üstünlükler teorisi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
3 - Soyut dış ticaret teorisi Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi Dış ticaret politikasının tanımı Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
4 -Dış ticaret politikasının amaçları -Dış ticaret politikasının tarihsel gelişimi - Serbest dış ticaret ve koruyuculuk tartışmaları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
5 - Dış ticaret politikasının araçları - Gümrük vergileri Tanımı Amaçları Türleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
6 - Gümrük vergileri (devam) Gümrük vergilerinin ekonomik etkileri (koruma, tüketim, gelir, bölüşüm) Gümrük vergilerinin ilgili ülkelere yansıması Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
7 - Özel Gümrük Rejimleri Geçici kabul Serbest Bölgeler Antrepo Transit ticaret Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
8 - Tarife dışı engeller (tanım, kapsam) - Kotalar Tanımı Türleri Ekonomik Etkileri Kotalarla gümrük vergilerinin karşılaştırılması Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
9 - İthalat Yasakları Tanımı Nedenleri Etkileri (kısa dönem, uzun dönem) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
10 - Kambiyo denetimi (döviz kontrol mekanizması) - Fark giderici vergiler - Piyasayı paylaşma anlaşmaları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
11 ARA SINAVI Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
12 - İthalat teminatları - Çoklu kur sistemi -Sübvansiyonlar - İhracat sübvansiyonları - İhracatın kısıtlanması - Görünmez Engeller Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
13 Uluslararası ekonomik birleşmeler Teori Ekonomik birleşme türleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
14 - Uluslararası ekonomik birleşmeler (devam) Üye ülkelere etkileri Üretim etkisi Tüketim etkisi Faktör fiyatları üzerindeki etkiler Gelişme hızı Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
15 Uygulamada uluslararası ekonomik birleşmeler Avrupa Birliği (tarihi gelişim, Roma anlaşması, ABnin organları, ABnin finansal kuruluşları, AB Ortak Tarım Politikası, Türkiye-AB ilişkileri) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
16-17 Yarıyıl sonu sınavı Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar