DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gıda Mühendisiliğinde Uygulamalı Mesleki Eğitim G   402 8 4 4 30

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Asiye AKYILDIZ
Dersi Verenler
Doç.Dr.ASİYE AKYILDIZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin ilk 3 yıl boyunca edindikleri teorik ve pratik bilgileri gerçek çalışma koşullarında kullanarak mesleki deneyimlerini daha da artırmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Uygulamalı mesleki eğitim yapılacağı yurt içi veya yurt dışındaki kurum, kuruluş ve şirketin kendi çalışma koşullarına bağlı olmak koşuluyla her türlü gıda üretim faaliyeti ve laboratuar çalışmaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci üç yıllık eğitim boyunca öğrendiklerini özel veya devlet sektöründe uygulama fırsatı yakalar.
2) Öğrenci eğitim sırasında gördüğü mesleki eksiklik ve beceri için eğitimin geri kalan son yılında bunları gidermeye çalışır.
3) Öğrenci eğitim sırasında edindiği tecrübe ile eğitim sonrasında ne ile yüz yüze geleceği konusunda filkir sahibi olur ve eğitiminin son yılında buna hazırlanır
4) Öğrenci mezuniyet öncesi özel veya devlet sektörünün ihtiyaçlarını veya neler istediğini görür ve eğitiminin son bir yılında buna ağırlık verir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
X
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
X
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
X
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
X
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
X
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
X
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
X
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
X
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Meslek etiğine saygılı olur
X
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
X
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Uygulamalı eğitim aldığı özel şirket veya devlet kurumunda üretim ve laboratuvar çalışmalarına katılım ve bunların bizzat yapılması İlgili kitaplar Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi
2 Uygulamalı eğitim aldığı özel şirket veya devlet kurumunda üretim ve laboratuvar çalışmalarına katılım ve bunların bizzat yapılması İlgili kitaplar Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi
3 Uygulamalı eğitim aldığı özel şirket veya devlet kurumunda üretim ve laboratuvar çalışmalarına katılım ve bunların bizzat yapılması İlgili kitaplar Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi
4 Uygulamalı eğitim aldığı özel şirket veya devlet kurumunda üretim ve laboratuvar çalışmalarına katılım ve bunların bizzat yapılması İlgili kitaplar Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Proje Temelli Öğrenme
Jüri Değerlendirmesi
5 Uygulamalı eğitim aldığı özel şirket veya devlet kurumunda üretim ve laboratuvar çalışmalarına katılım ve bunların bizzat yapılması İlgili kitaplar Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi
6 Uygulamalı eğitim aldığı özel şirket veya devlet kurumunda üretim ve laboratuvar çalışmalarına katılım ve bunların bizzat yapılması İlgili kitaplar Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi
7 Uygulamalı eğitim aldığı özel şirket veya devlet kurumunda üretim ve laboratuvar çalışmalarına katılım ve bunların bizzat yapılması İlgili kitaplar Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi
8 Uygulamalı eğitim aldığı özel şirket veya devlet kurumunda üretim ve laboratuvar çalışmalarına katılım ve bunların bizzat yapılması İlgili kitaplar Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi
9 Uygulamalı eğitim aldığı özel şirket veya devlet kurumunda üretim ve laboratuvar çalışmalarına katılım ve bunların bizzat yapılması İlgili kitaplar Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi
10 Uygulamalı eğitim aldığı özel şirket veya devlet kurumunda üretim ve laboratuvar çalışmalarına katılım ve bunların bizzat yapılması İlgili kitaplar Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi
11 Uygulamalı eğitim aldığı özel şirket veya devlet kurumunda üretim ve laboratuvar çalışmalarına katılım ve bunların bizzat yapılması İlgili kitaplar Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi
12 Uygulamalı eğitim aldığı özel şirket veya devlet kurumunda üretim ve laboratuvar çalışmalarına katılım ve bunların bizzat yapılması İlgili kitaplar Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi
13 Uygulamalı eğitim aldığı özel şirket veya devlet kurumunda üretim ve laboratuvar çalışmalarına katılım ve bunların bizzat yapılması İlgili kitaplar Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi
14 Uygulamalı eğitim aldığı özel şirket veya devlet kurumunda üretim ve laboratuvar çalışmalarına katılım ve bunların bizzat yapılması İlgili kitaplar Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi
15 Uygulamalı eğitim aldığı özel şirket veya devlet kurumunda üretim ve laboratuvar çalışmalarına katılım ve bunların bizzat yapılması İlgili kitaplar Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi
16-17 Final sınavı Final sınavı Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar