DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Food Engineering Operations I * IG   317 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Erdal AĞÇAM
Dersi Verenler
Arş.Gör.ERDAL AĞÇAM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Birçok gıda işleme yöntemi ile ilişkili temel işlem ilkelerini bilinir kılmak. Gıda işleme ile ilgili farklı ekipmanların temel bileşenlerini öğrenmek. Temel gıda işlemini ve ürün değişkenlerini farklı teknolojiler için tanımlamak. Pompa gücü, enerji ve kütle denkliği, D, z ve letalite gibi bazı temel gıda proses parametrelerini elle veya bilgisayar kullanarak hesaplamak. Gıda güvenliği ve kalitesinde mühendisliğin, kimyanın, mikrobiyolojinin ve diğer disiplinlerin rolünü anlamak.
Dersin İçeriği
Gıda operasyonlarının tanımlanması, gıda mühendisliği operasyonlarının genel terimleri. Gıda prosesleri için akışkanlar mekaniği, akış tipinin belirlenmesi, gıda proseslerinde kullanılan pompalar ve sıvı gıdaların aktarılması için ihtiyaç olan pompaların gücünün belirlenmesi. Gıda prosesleri için ısı transferi ve gıda proseslerinde enerji denkliği. Gıda mühendisliği yaklaşımı ile kütle transferi ve gıda prosesleri için kütle denkliği. Gıda işleme sırasında ve sonrasında reaksiyon kinetiği. Isıl ve ısıl olmayan gıda koruma prosesleri. Gıda koruma prosesleri için mühendislik yaklaşımı ve ısıl dayandırma prosesleri için minimum işlem koşullarının hesaplanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
X
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
X
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
X
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
X
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
X
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
X
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
X
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
X
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Meslek etiğine saygılı olur
X
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
X
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gıda Mühendisliği Operasyonlarına giriş ve gıda operasyonları ile ilişkili terimlerin tanımı Ders konuları ile ilgili ders kitabı, notlar ve videoların paylaşımı
2 Gıda mühendisliği yaklaşımı ile akışkanlar mekaniği Ders konuları ile ilgili ders kitabı, notlar ve videoların paylaşımı
3 Pompa seçimi ve sıvı gıda sistemleri için gerekli pompa gücünün hesaplanması Ders konuları ile ilgili ders kitabı, notlar ve videoların paylaşımı
4 Gıda işlemede akışkanlar mekaniği uygulamaları-pekiştirme problemlerinin çözümü Ders konuları ile ilgili ders kitabı, notlar ve videoların paylaşımı
5 Gıda mühendisliği yaklaşımı ile ısı transferi ve gıda işleme için enerji denkliği Ders konuları ile ilgili ders kitabı, notlar ve videoların paylaşımı
6 Gıda işlemede Isı transferi ve enerji denkliğinin uygulamaları-pekiştirme problemlerinin çözümü Ders konuları ile ilgili ders kitabı, notlar ve videoların paylaşımı
7 Gıda mühendisliği yaklaşımı ile kütle transferi ve gıda işleme için kütle dengesi Ders konuları ile ilgili ders kitabı, notlar ve videoların paylaşımı
8 Ara sınav Ders konuları ile ilgili ders kitabı, notlar ve videoların paylaşımı
9 Gıda işlemede kütle transferi ve denkliğinin uygulamaları-pekiştirme problemlerinin çözümü Ders konuları ile ilgili ders kitabı, notlar ve videoların paylaşımı
10 Gıda mühendisliği yaklaşımı ile reaksiyon kinetiği Ders konuları ile ilgili ders kitabı, notlar ve videoların paylaşımı
11 Gıda sistemlerinde reaksiyon kinetiğinin uygulamaları-pekiştirme problemlerinin çözümü Ders konuları ile ilgili ders kitabı, notlar ve videoların paylaşımı
12 Isıl ve ısıl olmayan gıda koruma prosesleri Ders konuları ile ilgili ders kitabı, notlar ve videoların paylaşımı
13 Gıda koruma prosesleri için mühendislik yaklaşımları Ders konuları ile ilgili ders kitabı, notlar ve videoların paylaşımı
14 Isıl koruma prosesleri için minimum işlem koşullarının hesabı Ders konuları ile ilgili ders kitabı, notlar ve videoların paylaşımı
15 Proje çalışması için öğrenci sunumları Ders konuları ile ilgili ders kitabı, notlar ve videoların paylaşımı
16-17 Final sınavı Ders konuları ile ilgili ders kitabı, notlar ve videoların paylaşımı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar