DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gıda Analizleri ve Metroloji * G   342 6 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Nuray GÜZELER
Dersi Verenler
Prof.Dr.NURAY GÜZELER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere gıda analizleri konusunda bir temel oluşturmak ve gıdalarda önemli olan fiziksel, kimyasal ve duyusal analizlerin yapılması konusunda beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Laboratuvar çalışmaları sırasında uyulması gereken kurallar. Analiz yöntemleri, gravimetri, volumetri. Hassas terazi kullanma, hacim ölçüleri. Örnek alma, örnek almada yapılan hatalar, örnek alma araç ve gereçleri, örneklerin analize hazırlanması, sonuçların ifade edilmesi. Dansimetre, piknometre, refraktometre. Gıdalarda pH, asitlik tayini, gıdalarda rutubet miktarı ve kurumadde tayini, gıdalarda yağ tayini, gıdalarda protein tayini gıdalarda şeker tayini, gıdalarda kül ve mineral madde tayini. Gıdalarda duyusal değerlendirme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
X
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
X
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
X
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
X
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
X
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
X
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
X
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
X
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Meslek etiğine saygılı olur
X
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
X
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Laboratuvar Çalışmaları Sırasında Uyulması Gereken Kurallar Gıda analizleri ders notlarındaki ilgili konular
2 Analiz Yöntemleri, Gravimetri, Volumetri Gıda analizleri ders notlarındaki ilgili konular
3 Hassas Terazi Kullanma, Hacim Ölçüleri Gıda analizleri ders notlarındaki ilgili konular
4 Örnek Alma, Örnek Almada Yapılan Hatalar. Gıda analizleri ders notlarındaki ilgili konular
5 Örnek Alma Araç ve Gereçleri Gıda analizleri ders notlarındaki ilgili konular
6 Örneklerin Analize Hazırlanması, Sonuçların İfade Edilmesi Gıda analizleri ders notlarındaki ilgili konular
7 Dansimetre, Piknometre, Refraktometre Gıda analizleri ders notlarındaki ilgili konular
8 Ara Sınav
9 Gıdalarda pH, Asitlik Tayini Gıda analizleri ders notlarındaki ilgili konular
10 Gıdalarda Rutubet Miktarı ve Kurumadde Tayini Gıda analizleri ders notlarındaki ilgili konular
11 Gıdalarda Yağ Tayini Gıda analizleri ders notlarındaki ilgili konular
12 Gıdalarda Protein Tayini Gıda analizleri ders notlarındaki ilgili konular
13 Gıdalarda Şeker Tayini Gıda analizleri ders notlarındaki ilgili konular
14 Gıdalarda Kül ve Mineral Madde Tayini Gıda analizleri ders notlarındaki ilgili konular
15 Gıdalarda Duyusal Değerlendirme Gıda analizleri ders notlarındaki ilgili konular
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar