DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Food Engineering Operations II * IG   310 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Erdal AĞÇAM
Dersi Verenler
Arş.Gör.ERDAL AĞÇAM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere bitkisel ve hayvansal kaynaklı gıda hammaddelerini çeşitli işlenmiş ürünlere dönüştürme proseslerinde yer alan unit operasyonları hakkında bilgi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Temel operasyonlarına tabi tutulmuş ürünlere uygulanacak proseslerin ürün nitelikleri üzerine etkilerinin öğrenilmesi, Ürün kalitesinin korunabilmesi için alınabilecek önlemlerin bilinmesi Ekipmanların yapısal özellikleri ile kullanımlarının öğrenilmesi Öğrencilerin staj yapacakları gıda üretim tesislerine deneyimli olarak katılmalarının sağlanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
X
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
X
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
X
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
X
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
X
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
X
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
X
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Meslek etiğine saygılı olur
X
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
X
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Isıl işlemlerin tanıtımı Ders materyalindeki konuları okuma
2 Isıtma işlemlerinin ürün özelliklerine etkileri Ders materyalindeki konuları okuma
3 Ön ısıl işlemleri, haşlama, ekzost Ders materyalindeki konuları okuma
4 Pastörizasyon ve sterilizasyon uygulamaları Ders materyalindeki konuları okuma
5 İşlemlere ait sıcaklık ve süre ilişkisinin hesaplanması Ders materyalindeki konuları okuma
6 Evaporasyon işlemi ve evaporatörler Ders materyalindeki konuları okuma
7 Evaporasyon işlemi ve evaporatörler Ders materyalindeki konuları okuma
8 Ara sınav Ders materyalindeki konuları okuma
9 Dehidrasyon işlemi Ders materyalindeki konuları okuma
10 Dehidratörler Ders materyalindeki konuları okuma
11 Dondurarak dayandırma Ders materyalindeki konuları okuma
12 Dondurucu ekipmanlar Ders materyalindeki konuları okuma
13 Isıl işlem görmüş gıdaların ambalajlanması Ders materyalindeki konuları okuma
14 Isıl işlem görmüş gıdalarda bozulmalar ve saklama kuralları Ders materyalindeki konuları okuma
15 Isıl işlem görmüş gıdalarda bozulmalar ve saklama kuralları Ders materyalindeki konuları okuma
16-17 Final sınavı Ders materyalindeki konuları okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar