DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toplu Beslenme GM   490 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hüseyin ERTEN
Dersi Verenler
1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Toplu beslenme hizmetinden yararlanan tüm gruplara yeterli ve dengeli, yüksek hijyenik kalitede, yüksek besin değeri özelliklerine sahip, tüketilebilir, bir toplu beslenme hizmetinin en ekonomik şekilde verilmesini sağlamak amacıyla eğitim vermek
Dersin İçeriği
Toplu beslenme ve önemi, TBS sistem tipleri/ yeni üretim sistemleri, yönetim ve organizasyon, mutfak/yemekhane planlama, TBS de kullanılan araç gereçler, menü yönetimi ve denetimi, standart yemek tarifeleri ve denetimi, satın alma ve depolama teknikleri, iş güvenliği.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Menü yönetimini öğrenir.
2) Toplu beslenme hizmetinden yararlanan tüm gruplara yeterli ve dengeli, yüksek hijyenik kalitede, yüksek besin değeri olan yemek verilmesini öğrenir.
3) Bir toplu beslenme hizmetinin en ekonomik şekilde verilmesini öğrenir
4) Toplu beslenme süreçlerine ilişkin edindikleri bilgiler doğrultusunda menü denetimi ve mutfak modernizasyonun yapılabilme yetisini kazanır
5) Yönetici diyetisyen olma becerisini kazanır
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
X
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
X
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
X
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
X
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
X
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
X
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
X
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
X
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Meslek etiğine saygılı olur
X
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
X
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toplu beslenme tanımı, önemi ve toplu beslenme yapan kurumların sınıflandırılması Ders notları, kaynak tarama Anlatım
Ödev
2 Toplu beslenme sistemleri, yeni üretim sistemleri Ders notları, kaynak tarama Anlatım
Ödev
3 Toplu beslenme sistemlerinde yönetim ve organizasyon Ders notları, kaynak tarama Anlatım
Ödev
4 Toplu beslenme sistemlerinde yöneticilik Ders notları, kaynak tarama Anlatım
Ödev
5 Toplu beslenme sistemlerinde çalışan personelin görev tanımları Ders notları, kaynak tarama Anlatım
Ödev
6 Toplu beslenme sistemlerinde mutfak ve yemekhane planlama Ders notları, kaynak tarama Anlatım
Ödev
7 Mutfaklarda kullanılan araç-gereçlerin seçimi Ders notları, kaynak tarama Anlatım
Ödev
8 Mutfaklarda kullanılan araç-gereçlerin bakım ve temizliği Araç-gereçlerin kullanım talimatlarının hazırlanması Ders notları, kaynak tarama Anlatım
Ödev
9 Ara Sınav Ders notları, kaynak tarama Soru-Cevap
Yazılı Sınav
10 Menü yönetimi Ders notları, kaynak tarama Anlatım
Ödev
11 Standart Yemek tarifleri ve denetimi Ders notları, kaynak tarama Anlatım
Ödev
12 Satın Alma Teknikleri Ders notları, kaynak tarama Anlatım
Tartışma
Sözlü Sınav
13 Depolar, özellikleri ve depolama teknikleri Ders notları, kaynak tarama Anlatım
Grup Çalışması
Ödev
14 İş güvenliği Ders notları, kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
15 Ders Tekrarı Ders notları, kaynak tarama Anlatım
Tartışma
Ödev
16-17 Final Sınavı Ders notları, kaynak tarama Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar