DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gıda ve Beslenme GM-   483 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Serkan SELLİ
Dersi Verenler
Prof.Dr.HÜSEYİN ERTEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Besin öğeleri, beslenme yetersizlikleri, toplu beslenme, besinlerin bileşimleri konusunda temel bilgileri vererek öğrencilerin bu bilgileri kullanarak yeterli ve dengeli beslenme esaslarını öğrenmek, uygulamak ve uygulatmaktır.
Dersin İçeriği
Makro ve mikro besin öğelerinin sağlıklı beslenmedeki önemi ,yapısı, özellikleri, sınıflaması, fonksiyonları, kaynakları, günlük alım önerileri, yetersizliği, aşırı alım ve toksissiteleri. Özel durumlarda beslenme ve besin gruplarında yer alan besinlerin tanımlanmasıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Beslenmenin insan ve toplum sağlığı üzerindeki etkisini kavrar
2) Doğru beslenme kurallarını kavrar
3) Besin bileşenlerinin eksikliğinde karşılaşılan problemleri kavrar ve çözüm yollarını tasarlar
4) Besin bileşenlerinin sindirimi, emilimi ve bunları etkileyen faktörleri kavrar
5) Beslenme ve sağlık ilişkisini kurarak analiz eder
6) Sağlıklı beslenmeyi etkileyen faktörleri kavrar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
X
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
X
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
X
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
X
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
X
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
X
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
X
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
X
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Meslek etiğine saygılı olur
X
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
X
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Beslenme ve sağlık-toplum ilişkisi, dengeli beslenme ilkeleri, yetersiz ve dengesiz beslenme sorunları Ders notları, kitaplar Anlatım
Ödev
2 beslenmenin temel prensipleri Ders notları, kitaplar Anlatım
Sözlü Sınav
3 Sindirim ve absorpsiyon ile ilgili temel kavramlar Ders notları, kitaplar Anlatım
Ödev
4 Karbonhidratlar: Görevleri, günlük karbonhidrat ihtiyacı, eksikliği, şeker dışındaki taçlandırıcılar. Gıda formları ve beslenme alışkanlıkları Ders notları, kitaplar Anlatım
Sözlü Sınav
5 Lipidler, yağların fonksiyonları, yağ ihtiyacı, yağ asitleri, yağların sindirimi, emilmesi, kanda taşınması. Ders notları, kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
6 Proteinler Görevleri, günlük protein ihtiyacı, eksikliği, şeker dışındaki taçlandırıcılar. Gıda formları ve beslenme alışkanlıkları Ders notları, kitaplar Anlatım
Tartışma
Sözlü Sınav
7 Enerji metabolizması Ders notları, kitaplar Anlatım
Tartışma
Ödev
8 Su, vitamin ve minerallerin beslenme açısından önemi Ders notları, kitaplar Anlatım
Tartışma
Ödev
9 Su, vitamin ve minerallerin beslenme açısından önemi Ders notları, kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
10 Ara Sınav Ders notları, kitaplar Soru-Cevap
Yazılı Sınav
11 Beslenmenin insan sağlığı açısından rolü Ders notları, kitaplar Anlatım
Ödev
12 Besinlerin hazırlanması sırasında oluşan kayıpların önlenmesi Ders notları, kitaplar Anlatım
Ödev
13 Bireylerin yaşam döngülerindeki besin gereksinimleri Ders notları, kitaplar Anlatım
Ödev
14 Besinlerin hazırlanması sırasında oluşan kayıpların önlenmesi Ders notları, kitaplar Anlatım
Ödev
15 Tekrar Ders notları, kitaplar Anlatım
Tartışma
Sözlü Sınav
16-17 Final Sınavı Ders notları, kitaplar Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar