DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gıda ve beslenme G   242 4 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Serkan SELLİ
Dersi Verenler
Prof.Dr.SERKAN SELLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencileri yeterli ve dengeli beslenme özel durumlarda beslenme (gebelik ve emzirme dönemi), çocukluk ve ergenlik dönemlerinde beslenme, düzenli ve dengeli beslenme ile hastalıklardan korunma ilişkisi, beslenme ve sağlık arasındaki ilişkiler, çeşitli hastalıklarda tıbbi beslenme tedavisinin önemi ve uygulamaları konularında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği
Beslenmeye Giriş, Beslenme ve sağlık, Organik Besin Öğeleri, Karbonhidratlar, Yağlar, Proteinler, Enerji Harcanmasının Saptanması Ve Bireylerin Enerji Gereksinimlerinin Hesaplanması, Elektrolit Mineraller, Vitaminler, Gebelikte Ve Emziklilikte Beslenme, Bebek, Çocuk Beslenmesi, Özel Durumlarda Beslenme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Beslenme ve sağlık kavramlarını tanımlar.
2) Beslenmenin ekonomik durum, yaş, cinsiyet, aktivite, çevre, sosyal yaşam, genetik ve fiziksel özelliklerle ilişkisini açıklar.
3) Yeterli ve dengeli beslenme kavramlarını tanımlar.
4) Yetersiz ve dengesiz beslenmenin getirdiği sağlık sorunlarını açıklar.
5) Toplumda görülen beslenme sorunları nedenlerini açıklar.
6) Toplumda görülen beslenme sorunlarını bilir.
7) Toplumda görülen beslenme sorunlarına yönelik çözüm önerileri getirir.
8) Makro ve mikro besin öğelerini (karbonhidrat, lipit, protein, vitamin ve mineraller, posa, su) tanımlar.
9) Gıdaların enerji ve besin öğeleri içeriklerini hesaplar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Meslek etiğine saygılı olur
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 BESLENMENİN ÖNEMİ; BESLENME ,SAĞLIK İLİŞKİSİ Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 KARBONHİDRATLAR Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 YAĞLAR Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 PROTEİNLER Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 BESİNLERİN ENERJİ DEĞERİ Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 ENERJİ HARCANMASININ SAPTANMASI VE BİREYLERİN ENERJİ GEREKSİNİMLERİNİN HESAPLANMASI Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 SUYUN BESLENMEDEKİ ÖNEMİ Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 ELEKTROLİT MİNERALLER(SODYUM, POTASYUM, KLOR) VE KALSİYUM, FOSFOR Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 MAGNEZYUM, DEMİR, BAKIR, İYOT, FLORİD, ÇİNKO, MANGANEZ, KROM, MOLİBDEN, KÜKÜRT, KOBALT, SELENYUM;AĞIR METALLER VE TOKSİK ETKİLERİ Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 A,D,E,K VİTAMİNLERİ Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 TİAMİN, RİBOFLAVİN, NİASİN, ,VİTAMİN B6, FOLİK ASİT, VİTAMİN B12, PANTOTENİK ASİT, BİOTİN Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 GEBELİKTE VE EMZİKLİLİKTE BESLENME Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 BEBEK,ÇOCUK BESLENMESİ Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 ÖZEL DURUMLARDA BESLENME Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar