DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitkisel Gen Kaynakları * TBP   355 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Leyla Sezen TANSI
Dersi Verenler
Prof. Dr.LEYLA SEZEN TANSI1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.SALİHA KIRICI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarla bitkilerini içeren endüstri bitkileri, tahıllar yem bitkileri ve yemeklik dane bitkilerinin tanınması, kullanım alanları, ekonomik önemleri, yetiştirme teknikleri ve karşılaşılan sorunlar konularında genel bilgilerin verilmesi
Dersin İçeriği
Tarla bitkilerini oluşturan ve ekonomik değeri yüksek olan tüm bitkiler kullanım alanlarına göre ayrı ayrı ele alınarak, morfolojik özellikleri ve adaptasyon istekleri ile yetiştirme teknikleri açıklanacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
X
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
X
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
X
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
X
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
X
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
X
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
15
Meslek etiğine saygılı olma.
X
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
X
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitkisel gen kaynakları ve yayılma merkezleri Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması
2 Biyoçeşitlilik tanımı, biyoçeşitliliğin kaybı ve ve tehditi, genetik erozyon Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması
3 Biyoçeşitliliğn korunması, onarımı ve karlılığı, tohum bankaları ve gen bankaları sistemleri Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması
4 Bitkisel gen kaynaklarının kullanımı ve korunması ile ilgili uluslar arası anlaşmalar, iletişim ağı ve kuruluşlar Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması
5 Ender (rare), tehlike altında (endangered) ve tehdit (threatened) altındaki bitkiler ve nesli tükenme ile tehdit sınırını belirleyen kriterler, IUCN kırmızı liste kriterleri Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması
6 Genetik çeşitliliğin önemi, yaşaması ve adaptasyonu, geleneksel tarımsal uygulamalarının çeşitlilik ve koruma stratejilerine etkisi Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması
7 Bitki gen kaynaklarının koruma ve muhafazası ve bu konu hakkında ödev verilecektir Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması
8 Bitki gen kaynaklarının koruma ve muhafazasında etnobotanikal kullanımın etkileri ve bu bitkilerin dökümanı Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması
9 Ara sınavı Sınav için hazırlık yapılması
10 In-situ ex situ korumanın yöntem ve teknikleri Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması
11 Bitkisel gen kaynakları içerisindeki yeni yada çok bilinmeyen bitkilerin tespiti, önemi ve incelenme nedenleri Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması
12 Bitkisel gen kaynakları üzerine sel, deprem, yangın ve hortum gibi doğal afetlerin, göç tarım alanlarının açılması gibi insan faktörünün ve şehirleşme gibi modernleşmenin etkileri Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması
13 Bitkisel gen kaynaklarının farklı uygulamalarda kullanımını sağlayan materyalin özelliklerini içeren değerlendirme bilgileri Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması
14 Türkiyenin bitkisel gen kaynakları içerisinde endemik bitkilerin önemi ve kullanımı ve korunması Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması
15 Türkiye bitkisel gen kaynağı çalışmaları Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması
16-17 Yıl sonu sınavı Sınav için hazırlık yapılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar