DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yemeklik Tane Baklagiller * TBP   406 8 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Adem Emin ANLARSAL
Dersi Verenler
Prof. Dr.ADEM EMİN ANLARSAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yem bitkilerinin önemi, vejetatif ve generatif özellikleri ve teşhisi, adaptasyonu, ülkemiz için önemli olanlarının yetiştiriciliği ve çayır-mera ekosistemlerinin sürdürülebilir kullanım esaslarını öğretmek.
Dersin İçeriği
1. buğdaygil yem bitkilerini önemi, tanıtımı ve yetiştiriciliğine ilişkin konular 2. baklagil yem bitkilerini önemi, tanıtımı ve yetiştiriciliğne ilişkin konular 3. çayır- meraların rolü ve amenajmanına ilişkin konular

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
X
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
X
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
X
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
X
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
X
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
X
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
X
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yemeklik tane baklagillerin dünya ve ülkemizdeki yeri ve önemi Ders ile ilgili bilgilerin okunması
2 Fasulyenin sınıflandırılması,bitkisel özellikleri,iklim ve toprak istekleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması
3 Kuru fasulye üretiminde ekim, bakım ve hasat teknikleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması
4 Nohutun sınıflandırılması,bitkisel özellikleri,iklim ve toprak istekleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması
5 Nohut üretiminde ekim, bakım ve hasat teknikleri ve bu konu hakkında ödev verilecektir Ders ile ilgili bilgilerin okunması
6 Mercimek bitkisinin sınıflandırılması,bitkisel özellikleri,iklim ve toprak istekleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması
7 Mercimek üretiminde ekim, bakım ve hasat teknikleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması
8 Baklanın sınıflandırılması,bitkisel özellikleri,iklim ve toprak istekleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması
9 Kuru bakla üretiminde ekim, bakım ve hasat teknikleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması
10 Ara sınav Ara sınav hazırlığı
11 Bezelyenin sınıflandırılması,bitkisel özellikleri,iklim ve toprak istekleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması
12 Kuru bezelye üretiminde ekim, bakım ve hasat teknikleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması
13 Börülcenin sınıflandırılması,bitkisel özellikleri,iklim ve toprak istekleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması
14 Kuru börülce üretiminde ekim, bakım ve hasat teknikleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması
15 Yemeklik tane baklagillerde kalite Ders ile ilgili bilgilerin okunması
16-17 Yıl sonu sınavı Final sınavına hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar