DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Keyf Bitkileri * TBP   407 7 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Saliha KIRICI
Dersi Verenler
Prof. Dr.LEYLA SEZEN TANSI1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.SALİHA KIRICI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Genel olarak tarla bitkileri üretiminde kaliteli tohumluk kullanımının önemi, bazı tarla bitkilerinde tohumluk üretimi ve bu konuda özel tohumculuğunun yerini anlatmaktır
Dersin İçeriği
Tarla bitkilerinde tohumculuğun önemi, çiçek ve tohum yapıları, tohumluk üretiminde çevre koşulları ve önemli tarla bitkilerinin tohumluk üretim teknikleri ve tohumluğun özellikleri ayrıntılı olarak ele alınmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
X
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
X
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
X
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
X
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
X
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
15
Meslek etiğine saygılı olma.
X
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
X
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanımı ve içeriği konusunda bilgiler, tütünün Dünya ve Türkiye için ekonomik önemi, tarihçesi uygulama: Serada tütün fideliklerinin hazırlanması Ders ile ilgili bilgilerin okunması
2 Dünya tütün ticaretinde geçerli olan sınıflandırma şekli ve bu sınıflandırmaya giren farklı tütün tiplerinin (Virjinya, Burley, Şark tipi, puroluk, diğer açık ve koyu renkli tütünler) özellikleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması
3 Tütünün sistematiği, botanik özellikleri, tütünde kalite tanımı ve kalite ile ilişkili morfolojik, kimyasal ve fiziksel özellikleri uygulama: Tütün örnekleri ve denemelerden çekilmiş resimlerle tütün tiplerinin uygulamalı tanıtımı Ders ile ilgili bilgilerin okunması
4 Yabancı tütün tiplerinin yetiştirme teknikleri uygulama: Laboratuarda tütün analizleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması
5 Şark tipi tütünlerin tarımı uygulama: Laboratuarda tütün analizleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması
6 Tütünlerin kurutulması ve fermantasyonu uygulama: Kurutma sistemlerinin tanıtılması Ders ile ilgili bilgilerin okunması
7 Tütün teknolojisi, tütün tiplerinin sigara harmanlarındaki yeri uygulama: Tütün yaprak bakım ve işleme yerinde incelemeler Ders ile ilgili bilgilerin okunması
8 Bölge tütünlerimiz ve özellikleri uygulama: Tütün dikimi için tarla hazırlığı Ders ile ilgili bilgilerin okunması
9 Ara sınav Ara sınav hazırlığı
10 Tütün hastalık ve zararlıları, tütün tiplerinde ıslah amaçları ve bu konu hakkında ödev verilecektir Ders ile ilgili bilgilerin okunması
11 Çay (Camellia sinensis L.) bitkisi hakkında temel bilgiler uygulama: Çay tarımı konusunda film ya da görsel sunu Ders ile ilgili bilgilerin okunması
12 Kahve (Coffea arabica, Coffea canephora, Coffea liberica) bitkisi hakkında temel bilgiler Uygulama: Kahve tarımı konusunda film ya da görsel sunu Ders ile ilgili bilgilerin okunması
13 Kakao (Theobroma cacao) bitkisi hakkında temel bilgiler Uygulama: Kakao konusunda film yada görsel sunu Ders ile ilgili bilgilerin okunması
14 Kola (Cola acuminata, Cola nitida, Cola verticillata) ve Mate (Ilex paraguarensis) bitkileri hakkında temel bilgiler-1 uygulama: Kola ve Mate konusunda film ya da görsel sunu Ders ile ilgili bilgilerin okunması
15 Kola (Cola acuminata, Cola nitida, Cola verticillata) ve Mate (Ilex paraguarensis) bitkileri hakkında temel bilgiler-2 uygulama: Kola ve Mate konusunda film ya da görsel sunu Ders ile ilgili bilgilerin okunması
16-17 Yıl sonu sınavı Final sınavına hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar