DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kırsal Kalkınma * TEP   339 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Necat ÖREN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUSTAFA NECAT ÖREN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere, kırsal alanların ekonomik ve sosyo-kültürel özelliklerini, geri kalmışlık nedenlerini ve giderilmesi yönündeki girişimleri irdeleyebilecekleri, alternatif çözümler üretebilecekleri kuramsal bir altyapı ve analitik düşünebilme yetisini kazandırmak.
Dersin İçeriği
Azgelişmişlik sorunu, ekonomik büyüme ve kalkınma kavramları, geleneksel büyüme ve kalkınma teorileri, kalkınmanın ölçümü ve azgelişmiş ülkelerin özellikleri, kırsal alan ve özellikleri, kırsal kalkınmanın tanımı, önemi, amaç, ilke ve unsurları, kırsal kalkınmada tarımın rolü, kırsal kalkınma politikaları, küreselleşme ve kırsal kalkınma

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Azgelişmişlik sorunu İlgili konuya çalışma
2 Ekonomik büyüme ve kalkınma kavramları İlgili konuya çalışma
3 Geleneksel büyüme ve kalkınma teorileri İlgili konuya çalışma
4 Geleneksel büyüme ve kalkınma teorileri İlgili konuya çalışma
5 Kalkınmanın ölçümü ve az gelişmiş ülkelerin başlıca özellikleri İlgili konuya çalışma
6 Kalkınmanın ölçümü ve az gelişmiş ülkelerin başlıca özellikleri İlgili konuya çalışma
7 Kırsal alan ve özellikleri İlgili konuya çalışma
8 Kırsal alan ve özellikleri İlgili konuya çalışma
9 Kırsal kalkınmanın tanımı, önemi ve amaçları İlgili konuya çalışma
10 Kırsal kalkınmanın tanımı, önemi ve amaçları İlgili konuya çalışma
11 Kırsal kalkınmanın ilke ve unsurları İlgili konuya çalışma
12 Kırsal kalkınmanın ilke ve unsurları İlgili konuya çalışma
13 Kırsal kalkınmada tarımın rolü İlgili konuya çalışma
14 Kırsal kalkınma politikaları İlgili konuya çalışma
15 Kırsal kalkınma politikaları İlgili konuya çalışma
16-17 Küreselleşme ve kırsal kalkınma İlgili konuya çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar