DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Günümüz Dünya Sorunları ZMS   459 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Halil Halis ARIOĞLU
Dersi Verenler
1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dünyanın karşı karşıya kaldığı güncel sorunların çeşitlerini ve yapılarını tanıtmak, güncel dünya sorunlarının etkisinin nasıl azaltılabileceğini ve bu sorunlara nasıl çözüm bulunabileceğini öğretmek, güncel sorunlara çözüm bulmada bireylere düşen görevleri açıklamak.
Dersin İçeriği
Doğal afetler (küresel ısınma, depremler, tsunami vb. ) , çevre sorunları, doğal kaynakların sınırlılığı, açlık, fakirlik, işsizlik, insan hakları, plansız nüfus artışı, ırkçılık, salgın ve bulaşıcı hastalıklar, terör gibi sorunların incelenmesi; bu sorunların çözülmesini amaçlayan ulusal ve uluslar arası kuruluşlar ile farklı yaklaşımlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dünya sorunları ile ilgili faaliyet gösteren ulusal ve uluslar arası kuruluşların faaliyetleri ve sonuçlarını değerlendirebilir.
2) Açlık, fakirlik, bulaşıcı hastalıkların sebepleri ve sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulunabilir.
3) Dünyada cinsiyet ayrımı, çocuk istismarı ve sonuçlarını tartışabilir.
4) Nüfusla ilgili sorunların analiz edebilir.
5) Doğal afet olgusunun neden ve sonuçlarını bilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
X
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
15
Meslek etiğine saygılı olma.
X
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dünyamız ve geleceği Dersin ve Kitabın tanıtımı, kitaptan ilgili bölüme hazırlanılarak gelinmesinin belirtilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Günümüz dünya sorunlarına toplu bakış Kitaptan ilgili bölüme hazırlanılarak gelinmesinin belirtilmesi. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Beşeri çevre ve sorunları Kitaptan ilgili bölüme hazırlanılarak gelinmesinin belirtilmesi. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Nüfus ve sorunları Kitaptan ilgili bölüme hazırlanılarak gelinmesinin belirtilmesi. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Şiddet ve terör olayları Kitaptan ilgili bölüme hazırlanılarak gelinmesinin belirtilmesi. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 göç sorunu Kitaptan ilgili bölüme hazırlanılarak gelinmesinin belirtilmesi. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Sağlık sorunları Kitaptan ilgili bölüme hazırlanılarak gelinmesinin belirtilmesi. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Kitaptan ilgili bölüme hazırlanılarak gelinmesinin belirtilmesi. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 ara sınav Kitaptan ilgili bölüme hazırlanılarak gelinmesinin belirtilmesi. Yazılı Sınav
10 Atık sorunu Kitaptan ilgili bölüme hazırlanılarak gelinmesinin belirtilmesi. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Ekonomik çevre sorunları Kitaptan ilgili bölüme hazırlanılarak gelinmesinin belirtilmesi. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Tarım ve hayvancılıkla ilgili sorunlar Kitaptan ilgili bölüme hazırlanılarak gelinmesinin belirtilmesi. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Ormancılık vebalıkçılıkla ilgili sorunlar.Kısa sınav. Kitaptan ilgili bölüme hazırlanılarak gelinmesinin belirtilmesi. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Dünya sorunlarının çözümü için yapılan çalışmalar Kitaptan ilgili bölüme hazırlanılarak gelinmesinin belirtilmesi. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Dünya sorunlarının çözümü için yapılan çalışmalar Kitaptan ilgili bölüme hazırlanılarak gelinmesinin belirtilmesi. Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitaptan ilgili bölüme hazırlanılarak gelinmesinin belirtilmesi.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar