DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilimin Doğası ZMS   461 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Halil Halis ARIOĞLU
Dersi Verenler
1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğretmen adaylarının bilimin tanımı, tarihi ve felsefesi ile ilgili birikimlerini artırmak ve epistemolojik, ontolojik tartışmalara hazırlamak.
Dersin İçeriği
bilimin doğası ve tarihinin anlaşılması, Bilimin Amaçları, Bilimin Özellikleri, Bilimin Gelişimi ve Geçirdiği Evreler , Bilim Felsefesinde Temel Akımlar , Bilim Felsefesindeki Tartışmaların Bilimin Gelişimine Etkisi, Örnek Buluşların Kısa Tarihi, Ontolojik Açıdan Varlık , Bilimsel Bilgi ve Özellikleri, Bilgiye Ulaşma Süreci, Bilimsel Kavramların Doğası, Bilimsel Yöntem, bilim ve toplum

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler bilim tarihinden örnekleri felsefi ekollere göre tartışabilir
2) Öğrenciler bilimsel yöntemlerin doğasını tartışabilir
3) Öğrenciler bilimsel bilginin yapısını ve karakteristiklerini tartışabilir
4) Öğrenciler bilim felsefesi tartışmalarının bilimin gelişimine etkisini değerlendirebilir
5) Öğrenciler bilim felsefesindeki önemli ekollerinin temel söylemlerini ifade edebilir
6) Öğrenciler bilimin amacını ve karakteristiklerini tartışabilir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
15
Meslek etiğine saygılı olma.
X
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilimin Amaçları Ders notları ve referans kitaplar Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
2 Bilimin Özellikleri Ders notları ve referans kitaplar Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
3 Bilimin Gelişimi ve Geçirdiği Evreler Ders notları ve referans kitaplar Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
4 Bilim Felsefesinde Temel Akımlar Ders notları ve referans kitaplar Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
5 Bilim Felsefesindeki Tartışmaların Bilimin Gelişimine Etkisi Ders notları ve referans kitaplar Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
6 Örnek Buluşların Kısa Tarihi Ders notları ve referans kitaplar Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
7 Ontolojik Açıdan Varlık Ders notları ve referans kitaplar Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Ders notları ve referans kitaplar Yazılı Sınav
9 Bilimsel Bilgi ve Özellikleri Ders notları ve referans kitaplar Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
10 Bilgiye Ulaşma Süreci Ders notları ve referans kitaplar Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
11 Bilimsel Kavramların Doğası Ders notları ve referans kitaplar Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
12 Bilimsel Yöntem Ders notları ve referans kitaplar Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
13 Bilimsel Yöntem Ders notları ve referans kitaplar Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
14 Bilim ve Toplum Ders notları ve referans kitaplar Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
15 Bilim ve Toplum Ders notları ve referans kitaplar Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
16-17 Final sınavı Ders notları ve referans kitaplar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar