DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İngilizce 2   2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Muhittin ERSUNGUR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MUHİTTİN ERSUNGUR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Make students understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type. Introduce him/herself and others and ask and answer questions such as where he/she lives people he/she knows. Interact in a simple way if the other person speaks slowly and clearly
Dersin İçeriği
Can understand sentences ad frequently used expressions related to areas of immediate relevance (e.g basic personel and family information). Can exchange information on familiar and routine matters. Can understand the main points of a text related to everyday life. Can produce simple connected text on topics of personel interest. Can describe his/her bacground in simple terms. Can give ideas, reasons and explanations for opinions and plans. Can deal with situations in an area where the landuage is spoken.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Can understand sentences and frequently used exareas of immediate relevance (e.g basic personel and family information)pressions related to
2) Can exchange information on familiar and routine matters
3) Can understand the main points of a text related to everyday life
4) Can produce simple connected text on topics of personel interest
5) Can describe his/her background in simple terms
6) Can give ideas, reasons and explanations for opinions and plans
7) Can deal with situations in an area where the landuage is spoken
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
X
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
X
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
15
Meslek etiğine saygılı olma.
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Asking for an giving measurements. Ouestions with How adjective Ders notları ve referans kitaplar
2 Talking about food you like. Expressions of quantity Ders notları ve referans kitaplar
3 Going to for future plans Ders notları ve referans kitaplar
4 Asking and giving directions. Prepostions of movement Ders notları ve referans kitaplar
5 Describing climate and lifestyle. Linking words: because-so-alhough-but Ders notları ve referans kitaplar
6 Talking about memorable times. Time prepositions:in-on-at Ders notları ve referans kitaplar
7 Asking for things and giving a response. Permisson and requests Ders notları ve referans kitaplar
8 Mid term test (visa) Ara sınav için çalışma Yazılı Sınav
9 Comparing places in your country. Comparatives and superlatives. Ders notları ve referans kitaplar
10 Talkng about leaving messages. Giving advise to visitors Ders notları ve referans kitaplar
11 Making suggestions for social arrangements. Ders notları ve referans kitaplar
12 Talking about movies. say and tell Ders notları ve referans kitaplar
13 Ordering food and drink in a restaurant. would like-like-would prefer-prefer Ders notları ve referans kitaplar
14 Present perfect for experience. Have to-dont have to Ders notları ve referans kitaplar
15 Repetition Ders notları ve referans kitaplar
16-17 Final exam Final sınavı için çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar