DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sebze kavramı ve diğer kültür bitkilerinden farklılıkları Sebzelerin değişik özelliklerine göre sınıflandırılması Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık yaparak derse gelmek Anlatım
Soru-Cevap
2 Dünyada ve Türkiyede sebze tarımı ve sebzeciliğin ülke ekonomisindeki yeri Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık yaparak derse gelmek Anlatım
Soru-Cevap
3 Sebzelerin beslenme ve sağlık açısından önemleri Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık yaparak derse gelmek Anlatım
Soru-Cevap
4 Sebzelerin gen merkezleri Türkiye sebzecilik bölgeleri ve özellikleri Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık yaparak derse gelmek Anlatım
Soru-Cevap
5 Sebze bahçesi için yer seçimine etki eden faktörler Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık yaparak derse gelmek Anlatım
Soru-Cevap
6 Dünyada ve Türkiyede süs bitkilerinin durumunun anlatılması süs bitkilerinin sınıflandırılması Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık yaparak derse gelmek Anlatım
Soru-Cevap
7 İç mekan süs bitkilerinin tanıtılması dış mekan süs bitkilerinin tanıtılması Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık yaparak derse gelmek Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara sınav Bu haftaya kadar incelenen konulara önerilen kaynaklar ve ders notlarından sınava çalışmak Yazılı Sınav
9 Sebzecilik işletme şekilleri sebze bahçelerinin kurulması Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık yaparak derse gelmek Anlatım
Soru-Cevap
10 Sebzelerde çoğaltma teknikleri sebze tohumculuğu ve fidecilik Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık yaparak derse gelmek Anlatım
Soru-Cevap
11 Sebze bahçelerinde toprak hazırlığı, ekim-dikim yerlerinin hazırlığı ve ekim-dikim işlemleri Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık yaparak derse gelmek Anlatım
Soru-Cevap
12 Sebze bahçelerinde yapılması gerekli kültürel işlemi 1 (budama, sulama, gübreleme, hastalık-zararlılar) Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık yaparak derse gelmek Anlatım
Soru-Cevap
13 Sebze bahçelerinde yapılması gerekli kültürel işlemler 2 (Yabancı ot kontrolü, tozlanma ve döllenmeye yardım, hasat, hasat sonrası ön işlemleri) Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık yaparak derse gelmek Anlatım
Soru-Cevap
14 Kesme çiçekler ve yetiştiriciliği hakkında bilgi verilmesi Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık yaparak derse gelmek Anlatım
Soru-Cevap
15 İç ve dış mekan süs bitkileri ve kesme çiçeklerin çoğaltma yöntemleri ve genel yetiştiricilik bilgilerinin anlatılması Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık yaparak derse gelmek Yazılı Sınav
16-17 Final sınavı Dönem boyunca işlenen konulara önerilen kaynaklar ve ders notlarından sınava çalışmak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar