DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sebze ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TBP   206 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Nezihe KÖKSAL
Dersi Verenler
Doç. Dr.NEZİHE KÖKSAL1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.HATIRA TAŞKIN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sebze ve süs bitkilerini tanıtmak, yetiştiriciliği hakkında genel bilgiler vermek
Dersin İçeriği
Dünyada ve Türkiyede yetiştirilen sebze ve süs bitkileri tür ve çeşitlerini tanımak; bitkisel, agronomik ve ekolojik özelliklerini bilmek; üretim miktarları, yetişme alanları ve yetiştiricilik sorunlarını tartışmak; bitkilerin gen merkezleri, yetiştirme teknikleri, bahçe kurma konularındaki temel kavramları ve konuları anlayabilmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2) Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3) Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4) Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
5) Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6) İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
7) Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8) Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9) Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10) Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
12) Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
13) Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
14) Meslek etiğine saygılı olma.
15) Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.