DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çiftlik hayvanlarında Zoolojik Sistem ve sınıflama, hayavncılık işletmeleri Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
2 Çiftlik hayvanlarında sindirim sistemi, anatomisi, fonksiyonu Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
3 Hayvancılık işletmeleri, işletme Yapıları, barınak ve hayvanın çevre ile interaksiyonları Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
4 Hayvan Islahı,seleksiyon, ayıklama, bilgi kaynakları Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
5 Sindirim sıvıları, sindirim sistemi kontrolü, besin maddelerinin emilimi Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
6 Besin Maddeleri (Su ve Karbonhidratlar ve Proteinler), Fonksiyonları ve Metabolizması Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
7 Hayvan Islahı, döl kontrolü, melezleme, akrabalı yetiştirme, hetrozis Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
8 Ara Sınav Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
9 Besin Maddeleri (Lipitler, Vitaminler ve Mineraller) Fonksiyonları ve Metabolizması Besin madde gereksinmeleri ile ilgili kavramlar, tanımlar ve yem tüketimi Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
10 Yemler ve Yemlerin besleme değerinin takdiri Yemlerin değerini etkileyen faktörler Yemlerin sınıflandırılması ve yem hammaddeleri Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
11 üreme organlar anatomisi ve fizyolojisi, çiftleştirme gebelik, doğum ve yapay tohumlama Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
12 İşletme ziyareti Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
13 Kaba yemler ve silaj Kesif yemler ve Karma Yem Rasyon hazırlama prensipleri ve teknikleri Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
14 Besleme Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
15 Besleme Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar