DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarla Bitkilerinde Tohumculuk * TBP   350 6 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Saliha KIRICI
Dersi Verenler
Prof. Dr.SALİHA KIRICI1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ADEM EMİN ANLARSAL1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.TACETTİN YAĞBASANLAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Genel olarak tarla bitkileri üretiminde kaliteli tohumluk kullanımının önemi, bazı tarla bitkilerinde tohumluk üretimi ve bu konuda özel tohumculuğunun yerini anlatmaktır
Dersin İçeriği
Tarla bitkilerinde tohumculuğun önemi, çiçek ve tohum yapıları, tohumluk üretiminde çevre koşulları ve önemli tarla bitkilerinin tohumluk üretim teknikleri ve tohumluğun özellikleri ayrıntılı olarak ele alınmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
X
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
X
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
X
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
X
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
X
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
X
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
X
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tohumluk üretiminin Türkiyedeki önemi ve durumu Ders notundaki ilgili konular
2 Endüstri bitkilerinde tohumluk üretiminin prensipleri Ders notundaki ilgili konular
3 Soya ve ayçiçeğinde tohumluk üretimi Ders notundaki ilgili konular
4 Pamukta tohumluk üretimi ve bu konu hakkında ödev verilecektir Ders notundaki ilgili konular
5 Susam ve yerfıstığında tohumluk üretimi Ders notundaki ilgili konular
6 Susam ve yerfıstığında tohumluk üretimi Ders notundaki ilgili konular
7 Elit tohumluk üretimi (saflaştırma) Ders notundaki ilgili konular
8 Ara sınav Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak
9 Serin iklim tahıllarında tohumluk üretim teknolojisi Ders notundaki ilgili konular
10 Sıcak iklim tahıllarında tohumluk üretim teknolojisi Ders notundaki ilgili konular
11 Tahıllarda tohumluk depolama ve pazarlama Ders notundaki ilgili konular
12 Yemeklik dane baklagillerde tohumluk üretimi Ders notundaki ilgili konular
13 Yemeklik dane baklagillerde tohumluk üretimi Ders notundaki ilgili konular
14 Yem bitkilerinde tohumluk üretimi Ders notundaki ilgili konular
15 Yem bitkilerinde tohumluk üretimi Ders notundaki ilgili konular
16-17 Yıl sonu sınavı Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar