DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitkisel gen kaynakları ve yayılma merkezleri Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması
2 Biyoçeşitlilik tanımı, biyoçeşitliliğin kaybı ve ve tehditi, genetik erozyon Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması
3 Biyoçeşitliliğn korunması, onarımı ve karlılığı, tohum bankaları ve gen bankaları sistemleri Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması
4 Bitkisel gen kaynaklarının kullanımı ve korunması ile ilgili uluslar arası anlaşmalar, iletişim ağı ve kuruluşlar Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması
5 Ender (rare), tehlike altında (endangered) ve tehdit (threatened) altındaki bitkiler ve nesli tükenme ile tehdit sınırını belirleyen kriterler, IUCN kırmızı liste kriterleri Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması
6 Genetik çeşitliliğin önemi, yaşaması ve adaptasyonu, geleneksel tarımsal uygulamalarının çeşitlilik ve koruma stratejilerine etkisi Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması
7 Bitki gen kaynaklarının koruma ve muhafazası ve bu konu hakkında ödev verilecektir Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması
8 Bitki gen kaynaklarının koruma ve muhafazasında etnobotanikal kullanımın etkileri ve bu bitkilerin dökümanı Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması
9 Ara sınavı Sınav için hazırlık yapılması
10 In-situ ex situ korumanın yöntem ve teknikleri Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması
11 Bitkisel gen kaynakları içerisindeki yeni yada çok bilinmeyen bitkilerin tespiti, önemi ve incelenme nedenleri Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması
12 Bitkisel gen kaynakları üzerine sel, deprem, yangın ve hortum gibi doğal afetlerin, göç tarım alanlarının açılması gibi insan faktörünün ve şehirleşme gibi modernleşmenin etkileri Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması
13 Bitkisel gen kaynaklarının farklı uygulamalarda kullanımını sağlayan materyalin özelliklerini içeren değerlendirme bilgileri Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması
14 Türkiyenin bitkisel gen kaynakları içerisinde endemik bitkilerin önemi ve kullanımı ve korunması Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması
15 Türkiye bitkisel gen kaynağı çalışmaları Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması
16-17 Yıl sonu sınavı Sınav için hazırlık yapılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar