DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Serin iklim tahıllarının ekonomik önemi Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Serin iklim tahıllarının sınıflandırılması ve adaptasyonu Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Serin iklim tahıllarının yapı ve morfolojisi Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Serin iklim tahıllarında büyüme ve gelişme, çimlenme-çıkış, erken vejetatif dönem Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Serin iklim tahıllarında büyüme ve gelişme, kardeşlenme seyri, sap uzaması Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Serin iklim tahıllarında büyüme ve gelişme, reprodüktif dönem (başak-salkım büyümesi) Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Serin iklim tahıllarında dane büyümesi ve bu konu hakkında ödev verilecektir Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Serin iklim tahıllarında verim potansiyeli, potansiyel verim, biyolojik verim, hasat indeksi, dane verimi ve ögeleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
9 Ara sınav Ara sınav hazırlığı Yazılı Sınav
10 Türkiye de yetiştirilen buğday çeşitleri, buğdayın adaptasyonu Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Buğdayın kültürü Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 Arpanın ekonomik önemi, orijini ve taksonomisi Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 Türkiyede yetiştirilen arpa çeşitleri, arpanın adaptasyonu ve kültürü Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
14 Çavdar ve yulafın ekonomik önemi, adaptasyonu ve kültürü Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 Tritikale elde edilmesinin nedenleri, adaptasyonu ve kültürü Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
16-17 Yıl sonu sınavı Final sınavına hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar