DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Baklagil Yem Bitkileri * TBP   403 7 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Adem Emin ANLARSAL
Dersi Verenler
Prof.Dr.ADEM EMİN ANLARSAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yem bitkilerinin önemi, vejetatif ve generatif özellikleri ve teşhisi, adaptasyonu, ülkemiz için önemli olanlarının yetiştiriciliği ve çayır-mera ekosistemlerinin sürdürülebilir kullanım esaslarını öğretmek.
Dersin İçeriği
1. buğdaygil yem bitkilerini önemi, tanıtımı ve yetiştiriciliğine ilişkin konular 2. baklagil yem bitkilerini önemi, tanıtımı ve yetiştiriciliğne ilişkin konular 3. çayır- meraların rolü ve amenajmanına ilişkin konular

Dersin Öğrenme Kazanımları
-