DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 TSE kapsamında işlem gören tarla bitkilerinde ürünün tarifi ve kapsamı, kullanım şekli ve kalite özelliklerine göre sınıflandırmanın standardizasyonu Ders ile ilgili bilgilerin okunması
2 Tarla bitkilerinde ürünün görüntü kalitesi etkileyen renk, şekil, parlaklık, mumsuluk,leke özelliklerinin ve yabancı madde, kuru maddede toplam kül, rutubet, hidroklorik asitte çözünmeyen kül,etkili madde oranları gibi fiziksel ve kimyasal özelliklerin standardizasyonu Ders ile ilgili bilgilerin okunması
3 Tarla bitkilerinde ürünün sertlik, yumuşaklık, gevreklik, sululuk gibi elle dokunulduğunda hissedilen doku kalitesini etkileyen, özelliklerin standardizasyonu Ders ile ilgili bilgilerin okunması
4 Tarla bitkilerinde ürünün tat ve koklama ile belirlenen acılık, tatlılık,asitlik (yakıcılık), keskin koku gibi aroma kalitesini etkileyen özelliklerin standardizasyonu Ders ile ilgili bilgilerin okunması
5 Tarla bitkilerinde Karbonhidrat, protein, nişasta, boyar madde,lipit,vitamin,mineraller gibi besin değerini etkileyen muayene ve deney yöntemlerinin standardizasyonu ve standardizasyon numaraları Ders ile ilgili bilgilerin okunması
6 Tarla bitkilerinde ürünün emniyetini etkileyen doğal oluşan toksik madde oranlarının ve mikotoksinler, mikrobial kirlilik veya ağır metaller, kimyasal kalıntılar gibi zehirlilik özelliklerin standardizasyonu Ders ile ilgili bilgilerin okunması
7 Tarla bitkilerinde hasat olgunluğunu belirleyen kalite kriterlerinin standardizasyonu ve bu konu hakkında ödev verilecektir Ders ile ilgili bilgilerin okunması
8 Tarla bitkilerinde hasat sonrası uygulanan kalibrasyon özelliklerinin standardizasyonu Ders ile ilgili bilgilerin okunması
9 Ara sınav Ara sınav hazırlığı
10 Tarla bitkilerinde hasat sonrası üründen numune alma ve ambalaj büyüklüğü ve etiketleme özelliklerinin standardizasyonu Ders ile ilgili bilgilerin okunması
11 Tarla bitkilerinde ambalajlanmış ürünün taşıma özelliklerinin standardizasyonu Ders ile ilgili bilgilerin okunması
12 Tarla bitkilerinde ambalajlanmış ürünün, depo özellikleri ve muhafaza şekli ve süresinin standardizasyonu Ders ile ilgili bilgilerin okunması
13 Gelişmekte olan ülkelerde tarla bitkileri standardizasyonunda ürün kalitesinin korunması için yapılması gerekenler Ders ile ilgili bilgilerin okunması
14 Tarla bitkilerinde standardizasyonu iyileştirmek için gelecekteki araştırma gereksinimleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması
15 Yerel depolama, kurutma ve paketleme ünitelerine ziyaretler Ders ile ilgili bilgilerin okunması
16-17 Yıl sonu sınavı Final sınavına hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar