DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki sistematiğinin tanıtılması Ders notunun okunması
2 Gymnosperm ve angispermlere ait familyaların, genusların ve türlerin anlatılması Ders notunun okunması
3 Bitki yapısındaki organik bileşikler: Karbohidratlar (monosakkaritler, disakkaritler ve polisakkaritler ve bunların tayini) Ders notunun okunması
4 Bitki yapısındaki organik bileşikler: Proteinler ve tayin yöntemleri Ders notunun okunması
5 Bitki yapısındaki organik bileşikler: Lipidler (gerçek ve eterik yağların tayini) Ders notunun okunması
6 Esas elementlerin bitkilerdeki spesifik işlevleri Ders notunun okunması
7 Bitkilerde su metabilzması Ders notunun okunması
8 Ara sınav Ara sınav
9 Bitkilerde su metabilzması Ders notunun okunması
10 Bitkilerin besin elementlerini alması Ders notunun okunması
11 Bitkilerin besin elementlerini alması Ders notunun okunması
12 Bitkilerde su, mineral tuzlar ve organik bileşiklerin taşınması Ders notunun okunması
13 Bitkilerde su, mineral tuzlar ve organik bileşiklerin taşınması Ders notunun okunması
14 Fotosentez ve solunum Ders notunun okunması
15 Büyüme ve gelişme fizyolojisi Ders notunun okunması
16-17 Final sınavı Final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar