DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Biyokimyası TBP   132 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Dilek ALAGÖZ
Dersi Verenler
Doç.Dr.DİLEK ALAGÖZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkilerde gerçekleşen metabolik olayların kimyasal temelini ve biyokimyasal oluşum süreçlerini öğrencilere aktarmaktır.
Dersin İçeriği
Biyokimyanın tanımı ve konuları, bitki hücresinin yapısı ve metabolizma için önemi, fotosentez ve solunum, amino asit biyosentezi ile enzim, karbohidrat, lipid ve proteinlerin metabolizması hakkında detaylı bilgi vermektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Biyokimyanın önemini kavrayabilme
2) Biyokimyasal olaylar ve bileşikleri hakkında bilgi edinebilme
3) Biyokimyanın tarımdaki rolünü kavrayabilme
4) Biyolojik moleküllerin kimyasal özellikleri
5) Biyolojik moleküllerin üç boyutlu yapısı
6) Biyolojik moleküllerin özelliklerinin ve sentezinin öğrenilmesi.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)