DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İstatistik * TBP   138 2 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Zeynel CEBECİ
Dersi Verenler
Prof. Dr.ZEYNEL CEBECİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders tanımlayıcı ve yorumlamalı istatistiğe ait çeşitli yöntem ve tekniklerle analiz edilen sonuçların yorumlanması; örnekleme, deneme, değişkenlik, dağılış, nedensellik, tahmin, güven aralığı, hipotez testleri ve önem kontrolleri gibi temel istatistik kavramlar ve yöntemlerin anlaşılmasını sağlamak ve istatistik ile ilgili analiz ve kritik değerlendirme yaklaşımlarını öğretmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Bu ders değişken türleri, bir veya daha fazla kalitatif ve kantitatif değişkenin grafiksel analizi; dağılışlar, dağılışın merkezi ölçüleri, dağılıştaki değişkenlik, çarpıklık ve diklik; şansa bağlı örnekleme; normal dağılışlar; bir veya daha fazla örnek için hipotez testleri; uyum iyiliği ve bağımlılıkla ilgili Ki-kare testleri; Pearson korelasyonu, doğrusal regresyonlar ve ilgili önem testleri hakkında tanımlayıcı ve yorumlamalı istatistik konuları kapsamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-