DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilimin Amaçları Ders notları ve referans kitaplar Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
2 Bilimin Özellikleri Ders notları ve referans kitaplar Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
3 Bilimin Gelişimi ve Geçirdiği Evreler Ders notları ve referans kitaplar Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
4 Bilim Felsefesinde Temel Akımlar Ders notları ve referans kitaplar Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
5 Bilim Felsefesindeki Tartışmaların Bilimin Gelişimine Etkisi Ders notları ve referans kitaplar Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
6 Örnek Buluşların Kısa Tarihi Ders notları ve referans kitaplar Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
7 Ontolojik Açıdan Varlık Ders notları ve referans kitaplar Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Ders notları ve referans kitaplar Yazılı Sınav
9 Bilimsel Bilgi ve Özellikleri Ders notları ve referans kitaplar Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
10 Bilgiye Ulaşma Süreci Ders notları ve referans kitaplar Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
11 Bilimsel Kavramların Doğası Ders notları ve referans kitaplar Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
12 Bilimsel Yöntem Ders notları ve referans kitaplar Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
13 Bilimsel Yöntem Ders notları ve referans kitaplar Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
14 Bilim ve Toplum Ders notları ve referans kitaplar Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
15 Bilim ve Toplum Ders notları ve referans kitaplar Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
16-17 Final sınavı Ders notları ve referans kitaplar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar