DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Turunçgiller * BBP   359 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Turgut YEŞİLOĞLU
Dersi Verenler
Doç. Dr.BİLGE YILMAZ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.TURGUT YEŞİLOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Turunçgillerin endüstrisini tanımaya yönelik olarak ekonomik önemi; dünyadaki ve Akdeniz ülkelerindeki üretim ve ihracat olanakları; cins tür ve çeşitlerin teşhis edilme yöntemlerini ve özelliklerini öğretmek. Turunçgillerin morfoloji, biyoloji ve fizyolojisi, Türkiye ve dünyadaki yeni turunçgil çeşitleri ve ekolojik istekleri; modern yetiştiricilik teknikleri (sulama, gübreleme, budama, soğuklardan korunma yöntemleri vs.); tüpte ve açıkta fidancılık; çoğaltım yöntemleri; temel turunçgil anaçlarının tanıtımı; dünyada ve ülkemizde kullanılan anaç komposizyonu ve bahçe tesisini öğretmek
Dersin İçeriği
Turunçgillerin endüstrisini tanımaya yönelik olarak ekonomik önemi; dünyadaki ve Akdeniz ülkelerindeki üretim ve ihracat olanakları; cins, tür ve çeşitlerin teşhis edilmesi ve özelliklerinin bilinmesi. Turunçgillerin morfoloji, biyoloji ve fizyolojisi, Türkiye ve dünyadaki yeni turunçgil çeşitleri ve ekolojik istekleri; modern yetiştiricilik teknikleri; tüpte ve açıkta fidancılık; çoğaltım yöntemleri; temel turunçgil anaçlarının tanıtımı; dünyada ve ülkemizde kullanılan anaç komposizyonu ve bahçe tesisinin bilinmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
X
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
X
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
X
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
X
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
X
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
X
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
X
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
15
Meslek etiğine saygılı olma.
X
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
X
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Turunçgillerin anavatanı, tarihçesi ve coğrafik dağılımı Turunçgiller ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
2 Turunçgillerin dünyadaki üretimi, ihracatı ve ekonomik önemi Turunçgiller ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
3 Türkiyenin turunçgil üretim ve ihracatı -Dünya ve Akdeniz Ülkeleri arasındaki yeri ve önemi Turunçgiller ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
4 Turunçgiller içerisindeki önemli cinsler ve bu cinslerin özellikleri Turunçgiller ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
5 Portakalların gruplandırılması, her grup içerisinde yer alan önemli çeşitler ve özellikleri Turunçgiller ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
6 Mandarinlerin gruplandırılması, her grup içerisinde yer alan önemli çeşitler ve özellikleri Turunçgiller ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
7 Limonların gruplandırılması, her grup içerisinde yer alan önemli çeşitler ve özellikleri Turunçgiller ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
8 Altıntopların gruplandırılması, her grup içerisinde yer alan önemli çeşitler ve özellikleri -Turunç, Ağaç kavunu, Laym türlerinin gruplandırılması ve önemli çeşitlerin özellikleri Turunçgiller ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
9 YIL SONU SINAVI Turunçgiller ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
10 Turunçgillerin morfolojisi, fizyolojisi ve biyolojisi Turunçgiller ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
11 Turunçgillerin ekolojik istekleri Turunçgiller ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
12 Meyve verim ve kalitesini etkileyen faktörler Turunçgiller ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
13 Turunçgillerde çoğaltım yöntemleri, Fidancılık teknikleri -Tüplü fidan yetiştiriciliği -Açıkta fidan yetiştiriciliği Turunçgiller ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
14 Bahçe yerinin seçimi ve bahçe tesisi, yetiştiricilikte kullanılan modern kültürel teknikler Turunçgiller ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
15 Turunçgillerde fizyolojik bozulmalar, don zararı ve dondan korunma yöntemleri Turunçgiller ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
16-17 YIL SONU SINAVI Turunçgiller ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar