DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Budama Tekniği * BBP   386 6 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ali KÜDEN
Dersi Verenler
Prof. Dr.ALİ KÜDEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Budamanın meyve ağaçlarındaki fizyolojik etkilerinin öğretilmesi, yetiştiricilikte budamanın öneminin anlatılması, edinilen bilgilerin nasıl pratiğe aktarılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Meyve ağaçlarında budama ve amaçları, budamanın fizyolojik esasları, yaz budaması ve verimlilik ilişkileri, ABA birikimi ve budama ilişkileri, anaçlar ve budama, klasik budama şekilleri, modern budama teknikleri, dikim sistemleri ve buna uygun budama şekilleri, anaç kalem ilişkileri, alternatif budama sistemleri, meyve türlerine göre uygun budama şekilleri konuları işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Meyve ağaçlarının organları ve işlevleri Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması
2 Kökler ve Gövde Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması
3 Dallar; Yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarındaki dallar Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması
4 Sert çekirdekli meyve ağaçlarındaki dallar Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması
5 Yumuşak ve sert çekirdekli, diğer meyve türlerinin meyve gözleri Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması
6 Meyve yetiştiriciliğinde kullanılan anaçlar ve özellikleri Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması
7 Budamanın tanımı ve amaçları Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması
8 Ara Sınav Vize sınavı
9 Budamanın fizyolojik esasları Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması
10 Budama zamanı; yaz, kış budaması Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması
11 Meyve ağaçlarına verilecek şekiller 1 Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması
12 Meyve ağaçlarına verilecek şekiller 2 Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması
13 Yeni budama teknikleri ve budamaya alternatif kullanılan teknikler Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması
14 Hormonlar ve budama arasındaki ilişki Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması
15 Uygulama Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar