DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Ekoloji * TBP   112 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Celaleddin BARUTÇULAR
Dersi Verenler
Prof. Dr.CELALEDDİN BARUTÇULAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkinin temel yaşam süreçleri, çalışması, büyüme ve gelişmesi hakkında öğrenciye genel bilgi vermek
Dersin İçeriği
Bitkilerde başlıca metabolik süreçler, büyüme ve gelişme

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
X
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
X
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
X
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
X
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
X
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
X
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
X
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
X
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
X
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
15
Meslek etiğine saygılı olma.
X
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
X
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarımsal ekolojinin tanımı, önemi, kapsamı ve diğer bilim dallarıyla ilişkisi, güncel çevre sorunlarının ekolojik yönden irdelenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar
2 Ekosistemin tanımı, unsurları (üretici, tüketici ve ayrıştırıcı organizmalar, enerjitik ve maddesel faktörler) Ders notları ve kaynak kitaplar
3 Ekosistemin çalışma prensipleri (enerji akışı, madde döngüsü) Ders notları ve kaynak kitaplar
4 Besin-enerji zinciri ve pramidi Ders notları ve kaynak kitaplar
5 Ekosistemde verimlilik ve ölçüm yöntemleri Ders notları ve kaynak kitaplar
6 Doğal- ve agro (tarımsal)-ekosistem farkları Ders notları ve kaynak kitaplar
7 Gıda üretim sistemleri ve bu konu hakkında ödev verilecektir. Ders notları ve kaynak kitaplar
8 Bitkisel üretimin temel unsurları (gen kaynakları, adaptasyon, toprakların sınıflandırılması, tarımsal araziler ve dağılımı) Ders notları ve kaynak kitaplar
9 Ara sınavı ders işleme yazılacak Ara sınava kadar işlenmiş olan konuları verilen ders kitabı
10 Çevre koşulları, organizmanın çevreye tepkisinde temel ilkeler (tepki tipleri, etki mekanizmaları) Ders notları ve kaynak kitaplar
11 Çevre faktörü olarak güneş, ışık ve bitkisel üretim yönünden özellikleri Ders notları ve kaynak kitaplar
12 Işık ve bitkisel üretim Ders notları ve kaynak kitaplar
13 Sıcaklık ve bitkisel üretim Ders notları ve kaynak kitaplar
14 Atmosfer (oksijen, azot, karbondioksit ve diğer gazlar, duman ve partiküller) ve bitkisel üretim Ders notları ve kaynak kitaplar
15 Su ve bitkisel üretim Ders notları ve kaynak kitaplar
16-17 Final sınavı Final sınavına hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar