DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çiftlik Yönetimi * TBP   201 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nuri Sezer SİNAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNURİ SEZER SİNAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çiftliklerde; çiftlik yerinin seçimi, tarla ürünlerinin üretilmesinde iş planlaması, uygun tarım tekniklerinin seçimi, depolama teknikleri, ekim nöbeti uygulamalarının belirlenmesi, bilgisayarda üretim tekniklerinin takibi, üretilen ürünlerin pazarlama standartlarının oluşturulmasını öğretmek
Dersin İçeriği
Çiftliklerde; çiftlik yerinin seçimi, tarla ürünlerinin üretilmesinde iş planlaması, uygun tarım tekniklerinin seçimi, ekim nöbeti uygulamalarının belirlenmesi. Depolama teknikleri ve bilgisayarda üretim tekniklerinin takibinin yapılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
X
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
X
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
X
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
X
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
15
Meslek etiğine saygılı olma.
X
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
X
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çiftlik yerinin seçiminde dikkat edilecek faktörler Ders notundaki İlgili Konular
2 Çiftlik hedeflerinin belirlenmesi Ders notundaki İlgili Konular
3 Tarla ürünlerinin üretiminin planlanması Ders notundaki İlgili Konular
4 Kullanılacak tarım teknikleri Ders notundaki İlgili Konular
5 Çiflikteki iş dağılımının düzenlemesi Ders notundaki İlgili Konular
6 Çiftlikteki ekim nöbetinin önemi ve bu konu hakkında ödev verilecektir Ders notundaki İlgili Konular
7 Çiftlikteki ekim nöbetinin uygulama modelleri Ders notundaki İlgili Konular
8 Ara Sınav Ders notundaki İlgili Konular
9 Ara sınavı Bu haftaya kadar incelenen ders konularının önerilen kaynaklar ve ders notlarından çalışması
10 Çiftlikte ikinci ürün yetiştirme olanakları Ders notundaki İlgili Konular
11 Çiftlikte ikinci ürün tarım teknikleri Ders notundaki İlgili Konular
12 Çiftlikte organik tarımın ve tohumluk üretiminin önemi ve bu konu hakkında ödev verilecektir Ders notundaki İlgili Konular
13 Çiftlikte üretilen ürünlerin pazara hazırlanması Ders notundaki İlgili Konular
14 Çiftlikte üretilen ürünlerin depolanma teknikleri Ders notundaki İlgili Konular
15 Yıl sonu sınavı Dönem boyunca incelenen ders konularının önerilen kaynaklar ve ders notlarından çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notundaki İlgili Konular

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar