DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meyve Bağ Yetiştiriciliği * TBP   205 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ömür DÜNDAR
Dersi Verenler
Prof. Dr.ÖMÜR DÜNDAR1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.SEMİH TANGOLAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Meyvecilik ve bağcılıktaki bazı ilke ve kavramları, meyve tür ve çeşitlerini, dünya ve Türkiye deki meyve ve üzüm üretim alanı ve miktarları ile meyve ve üzüm yetiştiriciliğini etkileyen bazı faktörleri öğretmektir.
Dersin İçeriği
Meyvecilik ve bağcılıktaki bazı ilke ve kavramları, meyve tür ve çeşitlerini, dünya ve Türkiye deki meyve ve üzüm üretim alanı ve miktarları ile meyve ve üzüm yetiştiriciliğini etkileyen faktörler

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
X
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
X
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
X
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
X
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
X
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
X
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
X
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
X
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
X
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
15
Meslek etiğine saygılı olma.
X
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
X
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, Türkiye ve Dünya da Meyvecilik Ders ile ilgili bilgilerin okunması
2 Türkiye ve Dünya da meyve ticareti Ders ile ilgili bilgilerin okunması
3 Türkiye nin meyvecilik iklim bölgeleri ile bu bölgelerin özellikleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması
4 Meyvelerin genel sınıflaması Ders ile ilgili bilgilerin okunması
5 Meyve ağaçlarında çiçek tomurcuğu oluşumu , meyve ağaçlarında dinlenme, çiçeklerin açılması Ders ile ilgili bilgilerin okunması
6 Meyve ağaçlarında tozlanma, döllenme, meyve tutumu, periyodisite Ders ile ilgili bilgilerin okunması
7 Meyve ağaçlarında çoğaltma, Meyve ağaçlarının budanması Ders ile ilgili bilgilerin okunması
8 Ara sınav Ara sınav hazırlığı
9 Meyve bahçesi kurulması Ders ile ilgili bilgilerin okunması
10 Bağcılığın tarihçesi ve Asmanın coğrafik dağılımı Ders ile ilgili bilgilerin okunması
11 Türkiye Bağcılığı, Üzümlerin ticari sınıflandırılması, besin değeri Ders ile ilgili bilgilerin okunması
12 Asmanın morfolojisi: Kök ve sürgün sistemi Ders ile ilgili bilgilerin okunması
13 Asmanın ekolojik istekleri, Ders ile ilgili bilgilerin okunması
14 Asmaların aşı ve çelikle çoğaltılması Ders ile ilgili bilgilerin okunması
15 Asmaların aşı ve çelikle çoğaltılması Ders ile ilgili bilgilerin okunması
16-17 Yıl sonu sınavı Final sınavı hazırlığı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar