DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Islahına Giriş * TBP   210 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Tacettin YAĞBASANLAR
Dersi Verenler
Prof. Dr.TACETTİN YAĞBASANLAR1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HAKAN ÖZKAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitki ıslahı ilgili temel kavramları öğretmek
Dersin İçeriği
Bu ders; bitki ıslahı kavramına girişi, kendine ve yabancı döllenen bitkilerde uygulanan ıslah metotlarını, heterosis ıslahını, mutasyon ıslahını, poliploidi ıslahını, tek tohum soy yöntemini, bitki ıslahında biyoteknolojik yöntemlerin kullanımını ve bitki ıslahçı hakları konularını içermektedir

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
X
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
X
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
X
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
X
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
X
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
X
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
X
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
X
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
X
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki Islahı kavramına giriş Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması
2 Bitki Islahının klasik metodları kendine döllenen türlerde bitki ıslahı toptan seçme Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması
3 Bitki Islahının klasik metodları kendine döllenen türlerde bitki ıslahı melezleme ıslahı Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması
4 Bitki ıslahının klasik metodları kendine döllenen türlerde bitki ıslahı geri melezleme ve türlerarası melez Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması
5 itki Islahının klasik metodları / yabancı döllenen türlerde bitki ıslahı toptan seçme / tekrarlamalı seleksiyon Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması
6 Heterosis ıslahı Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması
7 Sentetik çeşit ıslahı Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması
8 Mutasyon ıslahı ve bu konu hakkında ödev verilecektir Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması
9 Bitki Islahında poliploidi Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması
10 Ara sınav Sınav için hazırlık yapılması
11 Tek tohum soy yöntemleri Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması
12 Bitki ıslahında biyoteknoloji doku kültü Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması
13 Bitki Islahında biyoteknoloji moleküler teknikler Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması
14 Hastalık ve zararlılara dayanıklılık ıslahı Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması
15 Bitki ıslahçı hakları Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması
16-17 Final sınavı Sınav için hazırlık yapılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar