DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarla Bitkilerinde Ürün Fiz. * TBP   305 5 1 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Celaleddin BARUTÇULAR
Dersi Verenler
Prof. Dr.CELALEDDİN BARUTÇULAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkinin temel yaşam süreçleri, çalışması, büyüme ve gelişmesi hakkında öğrenciye genel bilgi vermek
Dersin İçeriği
Bitkilerde başlıca metabolik süreçler, büyüme ve gelişme

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
X
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
X
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
X
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
X
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
X
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
X
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
X
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
X
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
X
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
15
Meslek etiğine saygılı olma.
X
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
X
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dormansi, tohumun yaşam süresi, çimlenme-çıkış fizyolojisi, çevrenin etkisi, verimle ilişkisi Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular
2 Kök büyümesi ve fonksiyonu, çevrenin etkisi, verimle ilişkisi Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular
3 Yaprakların oluşumu ve büyümesi, çevrenin etkisi, verimle ilişkisi Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular
4 Yaprak alanı özellikleri (yaprak alanı indeksi değişimi, ışık geçirme özellikleri) çevrenin etkisi, verimle ilişkisi Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular
5 Dallanma, kardeşlenme ve sap büyümesi, çevrenin etkisi, verimle ilişkisi ve bu konu hakkında ödev verilecektir Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular
6 Dönüşüm, reprodüktif büyüme ve gelişme esasları, çevrenin etkisi, verimle ilişkisi Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular
7 Termal süre, vernalizasyon ve fotoperyodik tepki, çevrenin etkisi, verimle ilişkisi Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular
8 Çiçek veya çiçek topluluğu (başak, salkım, tabla, tarak) büyüme gelişmesi, çevrenin etkisi, verimle ilişkisi Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular
9 Ara sınavı Sınav için hazırlık yapılması
10 Meyve ve tohum büyümesi, çevrenin etkisi, verimle ilişkisi Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular
11 Meyve ve tohum büyümesinde kullanılan karbonhidratların kaynağı Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular
12 Meyve ve tohum büyümesinde kullanılan protein ve yağların kaynağı Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular
13 Tarla bitkilerinde yaprak ve popülasyon fotosentezi, bu yönden C3 ve C4 bitkileri arsındaki farklılıklar, çevrenin etkisi, verimle ilişkisi Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular
14 Tarla bitkilerinde solunum ve foto-solunum, çevrenin etkisi, verimle ilişkisi Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular
15 Küresel iklim değişimi ve tarla bitkileri Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular
16-17 Yıl sonu sınavı Sınav için hazırlık yapılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar