DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tohumluk Kontrol ve Sert. * TBP   307 5 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Saliha KIRICI
Dersi Verenler
Prof. Dr.SALİHA KIRICI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Genel olarak kaliteli tohumluk kullanımının bitkisel üretimdeki önemi, tohumluk kontrol ve sertifikasyonu nedir, neden gereklidir. Dünyada ve Türkiyedeki gelişimi, tohumluk yasanın amacı ve kapsamı, sertifikalı tohumluk üretimi, ürün cinslerine göre tarla standartları (ISTA), laboratuvar kontrolleri ve laboratuar testleri, özel tohumculuğunun genel durumunu anlatmaktır
Dersin İçeriği
Tohum morfolojisi ve fizyolojisi, çimlenme tohum ekolojisi, tohum üretiminin esasları (koruma ve izolasyon, ekim tarihi ve esasları, hasat) kurutma ve depolama, tarla kontrolü, tohumda örnek alma, tohum testleri (safiyet, çimlenme, ağırlık ve nem testleri, kalite ve tohum performansı, çeşit ayırımı, stres ve biyokimyasal testler), tohum sertifikasyonu.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
X
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
X
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
X
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
X
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
X
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
X
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
X
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
X
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tohum ve tohumluk nedir, kaliteli tohumda aranılan özellikler, kaliteli tohumluk kullanımının bitkisel üretimdeki önemi. Tohumluk kontrol ve sertifikasyonu nedir, neden gereklidir. Dünyada ve Türkiyedeki gelişimi Ders notundaki ilgili konular
2 Tohumların morfolojisi ve fizyolojisi, çimlenme ve dormansi, çeşitli tohumların gösterilmesi (uygulama) Ders notundaki ilgili konular
3 Tohumluk ekolojisi, bitkisel gen kaynaklarının tohumculuk da önemi ve bu konu hakkında ödev verilecektir Ders notundaki ilgili konular
4 Sertifikalı tohumluk üretimi,5553 -yasanın amacı ve kapsamı, kimler tohum üretebilir, tohumluk üretimi yapacak özel sektör kuruluşları Ders notundaki ilgili konular
5 Tohumluk üretiminde tarla kontrolleri Ders notundaki ilgili konular
6 Tarla kontrol raporlarının hazırlanması ve değerlendirilmesi, Ürün cinslerine göre tarla standartları (ISTA) Ders notundaki ilgili konular
7 Hasat sonrası tohumluklardan örnek alma Uygulama: Örnek almanın gösterilmesi Ders notundaki ilgili konular
8 Tohumluk örneklerinin resmi tohumluk laboratuvara gönderilmesi laboratuar kontrollerinin yapılması Ders notundaki ilgili konular
9 Ara sınav Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak.
10 Tohumluk sertifikaları: Islahcı tohumu, elit, orijinal, anaç, sertifikalı, Ders notundaki ilgili konular
11 Tohumluklarda uygulanan laboratuar standartları (ISTA), tohumluk etiketleri uygulama: Lab. analizleri için homojen örnek almanın gösterilmesi Ders notundaki ilgili konular
12 Çalışma örneğinin elde edilmesi fizik analiz (Safiyet analizi) kilogramda adet analizi çimlendirme testleri ağırlık testleri, nem analizi uygulama: Çimlendirme testi Ders notundaki ilgili konular
13 Çeşit ayırım yöntemleri uygulama: Öğrencilere bazı çeşit ayırım testlerinin ve tetrazolium testinin yaptırılması Ders notundaki ilgili konular
14 Tohum vigor (güç) testler-1 Ders notundaki ilgili konular
15 Tohum vigor (güç) testler-2 Ders notundaki ilgili konular
16-17 Yıl sonu sınavı Dönem süresince işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar