DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarla Bitkileri Zararlıları ve Mücadele * TBP   358 6 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kamil KARUT
Dersi Verenler
Prof. Dr.KAMİL KARUT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ülkemizdeki tahıl, baklagil, endüstri bitkileri ve yem bitkilerinde zarar yapan hayvansal zararlıları genel hatlarıyla öğretmeyi amaçlamaktadır
Dersin İçeriği
Ülkemizdeki serin iklim ve sıcak iklim tahılları, baklagil ve yem bitkileri, endüstri bitkileri üretimi yapılan alanlardaki zararlıların tanımı, zarar şekilleri, genel davranışları, biyolojileri ve bu zararlılara karşı kullanılan kültürel önlemler, mekaniksel savaşım, biyoteknik savaşım, kimyasal savaşım, biyolojik savaşım ve tümsavaş yöntemlerini genel hatlarıyla öğretmeyi amaçlamaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
X
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
X
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
X
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
X
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
X
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
X
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
X
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin genel tanıtımı Eğitim-Öğretim yılı başında temin edilen ders notu ve sunular
2 Ülkemizdeki serin iklim tahıllarında (buğday, arpa, yulaf, çavdar) zararlı nematod, akar, Orthoptera, Thysanoptera, Hemiptera takımlarına dahil türlerin tanısı Eğitim-Öğretim yılı başında temin edilen ders notu ve sunular
3 Ülkemizdeki serin iklim tahıllarında (buğday, arpa, yulaf, çavdar) zararlı Hemiptera takımına dahil türlerin tanınması, biyolojileri, zarar şekiller Eğitim-Öğretim yılı başında temin edilen ders notu ve sunular
4 Ülkemizdeki serin iklim tahıllarında (buğday, arpa, yulaf, çavdar) zararlı Coleoptera, Diptera, Lepidoptera, Hyymenoptera takımlarına dahil türlerin tanınması Eğitim-Öğretim yılı başında temin edilen ders notu ve sunular
5 Ülkemizdeki sıcak iklim tahıllarında (Mısır, Çeltik, Sorhgum, Darı) zararlı Acarina ve Hemiptera takımlarına dahil türlerin tanınması, biyolojileri, zarar şekilleri Eğitim-Öğretim yılı başında temin edilen ders notu ve sunular
6 Ülkemizdeki sıcak iklim tahıllarında (Mısır, Çeltik, Sorhgum, Darı) zararlı Lepidoptera takımına dahil türlerin tanınması, biyolojileri, zarar şekilleri Eğitim-Öğretim yılı başında temin edilen ders notu ve sunular
7 Ülkemizdeki sıcak iklim tahıllarında (Mısır, Çeltik, Sorhgum, Darı) zararlı Coleoptera takımına dahil türlerin tanınması, biyolojileri, zarar şekille Eğitim-Öğretim yılı başında temin edilen ders notu ve sunular
8 Ara Sınav Eğitim-Öğretim yılı başında temin edilen ders notu ve sunular
9 Ülkemizdeki baklagillerde zararlı Hemiptera, Coleoptera, Diptera ve Lepidoptera takımlarına dahil türlerin tanınması, biyolojileri, zarar şekilleri Eğitim-Öğretim yılı başında temin edilen ders notu ve sunular
10 Ülkemizdeki yem bitkilerinde zararlı Hemiptera ve Lepidoptera, takımına dahil türlerin tanınması, biyolojileri, zarar şekilleri, konukçuları ve s Eğitim-Öğretim yılı başında temin edilen ders notu ve sunular
11 Ülkemizdeki yem bitkilerinde zararlı Coleoptera ve Hymenoptera takımına dahil türlerin tanınması, biyolojileri, zarar şekilleri, konukçuları ve savaşı Eğitim-Öğretim yılı başında temin edilen ders notu ve sunular
12 Ülkemizdeki endüstri bitkilerinde zararlı Hemiptera takımlarına dahil türlerin tanınması, biyolojileri, zarar şekilleri, konukçuları ve savaşım yöntemleri Eğitim-Öğretim yılı başında temin edilen ders notu ve sunular
13 Ülkemizdeki endüstri bitkilerinde zararlı Lepidoptera takımlarına dahil türlerin tanınması, biyolojileri, zarar şekilleri, konukçuları ve savaşım yöntemleri Eğitim-Öğretim yılı başında temin edilen ders notu ve sunular
14 Ülkemizdeki yağ bitkilerinde zararlı Hemiptera, Lepidoptera, Coleoptera takımlarına dahil türlerin tanınması, biyolojileri, zarar şekilleri, konukçuları Eğitim-Öğretim yılı başında temin edilen ders notu ve sunular
15 Ülkemizdeki tıbbi ve aromatik bitkilerde zararlı olan böcek türlerin tanınması, biyolojileri, zarar şekilleri, konukçuları ve savaşım yöntemleri Eğitim-Öğretim yılı başında temin edilen ders notu ve sunular
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar