DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilimsel Eser Yazım ve Sunum Teknikler * ZMS   435 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Tacettin YAĞBASANLAR
Dersi Verenler
Prof. Dr.TACETTİN YAĞBASANLAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilimsel eser hazırlanma sürecini öğretmek, bilimsel eser sunum teknikleri hakkında bilgi vermek, etkili sunu hazırlama yöntemlerini öğretmek
Dersin İçeriği
Bilim ve araştırma nedir, sunum teknikleri, tez yazımına giriş

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilim ve araştırma nedir Öğretim elemanı tarafından önerilecek kitaplar
2 Bilimsel eser sunum çeşitleri Öğretim elemanı tarafından önerilecek kitaplar
3 Amaç ve hipotez Öğretim elemanı tarafından önerilecek kitaplar
4 Tarama nasıl yapılır, internet, kütüphane Öğretim elemanı tarafından önerilecek kitaplar
5 Powerpoint sunu hazırlama Öğretim elemanı tarafından önerilecek kitaplar
6 Yazın (Literature) Taraması ve Araştırma Probleminin Belirlenmesi Öğretim elemanı tarafından önerilecek kitaplar
7 Araştırma ve Analiz Yöntemlerinin Belirlenmesi Öğretim elemanı tarafından önerilecek kitaplar
8 Ara Sınav Öğretim elemanı tarafından önerilecek kitaplar
9 Veri Toplanması ve Analizi Öğretim elemanı tarafından önerilecek kitaplar
10 Bulguların Yorumlanması Öğretim elemanı tarafından önerilecek kitaplar
11 Araştırma Raporu Hazırlama Öğretim elemanı tarafından önerilecek kitaplar
12 Metin İçinde Kaynak Gösterme Öğretim elemanı tarafından önerilecek kitaplar
13 Kaynak Gösterme Öğretim elemanı tarafından önerilecek kitaplar
14 Kaynakçada Kullanılan Kaynak Belirtme Biçimleri Öğretim elemanı tarafından önerilecek kitaplar
15 Kaynakçada Kaynak Belirtme Örnekleri Öğretim elemanı tarafından önerilecek kitaplar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Öğretim elemanı tarafından önerilecek kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar