DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik * TBP   131 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Melek YAĞCI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiŞADİ YILMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı,matematik konularındaki tanım, teorem ve çözümlü alıştırmalarda elde edilen bilgileri birleştirerek, öğrencinin kendi kendine yetecek düzeyde matematiksel işlemler ve çözümler yapabilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Küme kavramı ve gerçel sayı kümeleri, eşitsizlik ve mutlak değer, fonksiyon kavramı ve fonksiyon çeşitleri, trigonometrik fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev kavramı, türev alma kuralları, maksimum, minimum ve diferensiyeller, asimtotlar ve fonksiyonların grafiklerinin çizilmesi, üstel, logaritmik ve ters trigonometrik fonksiyonlar ve türevleri, L'Hospital kuralı, taylor formülü ve uygulamaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sayılar, rasyonel ve gerçel sayılar sayı ekseni Düz anlatım, tartışma
2 Aralıklar , sıralama ve eşitsizlikler Düz anlatım, tartışma
3 Mutlak değer ve mutlak değerli eşitsizlikler Düz anlatım, tartışma
4 Fonksiyon kavramı, tanım ve değer kümeleri bulma ve fonkiyon çeşitleri Düz anlatım, tartışma
5 Artan azalan fonksiyonlar, ters fonksiyonlar Düz anlatım, tartışma
6 Trigonometrik fonksiyonlar Düz anlatım, tartışma
7 Limit kavramı ve limitin bazı özellikleri Düz anlatım, tartışma
8 Arasınav Sınav
9 Cebirsel fonksiyonların limitleri Düz anlatım, tartışma
10 Yanlı limitler Düz anlatım, tartışma
11 Sonsuz ve sonsuzda limitler Düz anlatım, tartışma
12 Süreklilik kavramı ve sürekli fonksiyonlara örnekler Düz anlatım, tartışma
13 Süreklilik ile ilgili bazı teoremler Düz anlatım, tartışma
14 Süreksizlik tipleri Düz anlatım, tartışma
15 Final sınavı Final sınavı
16-17 Final sınavı Final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar