DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Jeoloji TBP   133 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş. Gör.Dr. Ahmet Can AKINCI
Dersi Verenler
Prof. Dr.ŞAZİYE BOZDAĞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yerkürenin tanınması, yerkabuğunun bileşimi ve değişimine etki eden faktörleri öğretmek ve bu özelliklerin toprak açısından önemini kavratmak
Dersin İçeriği
Yerkürenin tanıtımı, mineraller ve kayaçlar, zemin ve toprak oluşumu, bu oluşumların tarım ve mühendislik özellikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yerkürenin yapısı ve evrimi hakkında bilgi sahibi olur.
2) Yerkabuğunu oluşturan kayalar ve mineralleri tanır,
3) Toprak oluşum prosesini kavrar.
4) Yeraltı sularını ve topraklardaki hareketini bilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
X
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
X
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
X
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
15
Meslek etiğine saygılı olma.
X
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
X
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve tanım Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitablarını okumak Anlatım
2 Yeryuvarının genel özellikleri Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitablarını okumak Anlatım
3 Mineraller ve özellikleri Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitablarını okumak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Kayaç tanımı ve Kayaç yapıcı mineraller Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitablarını okumak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Magmatik kayaçlar Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitablarını okumak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Sedimanter kayaçlar Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitablarını okumak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Metamorfik kayaçlar Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitablarını okumak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Sınav Sınava hazırlık
9 Ayrışma ve toprak oluşumu Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitablarını okumak Anlatım
Tartışma
10 Toprak profilleri ve özellikleri Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitablarını okumak Anlatım
Tartışma
11 Yeraltısuları ve dağılımı Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitablarını okumak Anlatım
12 Yeraltısuyunun hareketi ve etkileyen faktörler Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitablarını okumak Anlatım
13 Porozite ve toprak için önemi Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitablarını okumak Anlatım
Tartışma
14 Permeabilite ve toprak için önemi Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitablarını okumak Anlatım
Tartışma
15 İç ve dış olaylar Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitablarını okumak Anlatım
16-17 Final Sınavı Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar