DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Botanik 2 * TBP   126 2 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Burak KOÇAK
Dersi Verenler
Prof.Dr.HÜSEYİN CENGİZ DARICI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitki fizyolojisinin tanımı ve günümüzdeki önemi, canlılarla cansızlar arasındaki farklar,fizyolojinin kısımlarının anlatılması
Dersin İçeriği
Metabolizma fizyolojisi, fotosentez, solunum, büyüme ve gelişme fizyolojisi ve hareket fizyolojisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
X
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
X
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
X
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
X
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
X
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
X
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
X
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
X
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
X
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
15
Meslek etiğine saygılı olma.
X
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
X
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki sistematiğinin tanıtılması Ders notunun okunması
2 Gymnosperm ve angispermlere ait familyaların, genusların ve türlerin anlatılması Ders notunun okunması
3 Bitki yapısındaki organik bileşikler: Karbohidratlar (monosakkaritler, disakkaritler ve polisakkaritler ve bunların tayini) Ders notunun okunması
4 Bitki yapısındaki organik bileşikler: Proteinler ve tayin yöntemleri Ders notunun okunması
5 Bitki yapısındaki organik bileşikler: Lipidler (gerçek ve eterik yağların tayini) Ders notunun okunması
6 Esas elementlerin bitkilerdeki spesifik işlevleri Ders notunun okunması
7 Bitkilerde su metabilzması Ders notunun okunması
8 Ara sınav Ara sınav
9 Bitkilerde su metabilzması Ders notunun okunması
10 Bitkilerin besin elementlerini alması Ders notunun okunması
11 Bitkilerin besin elementlerini alması Ders notunun okunması
12 Bitkilerde su, mineral tuzlar ve organik bileşiklerin taşınması Ders notunun okunması
13 Bitkilerde su, mineral tuzlar ve organik bileşiklerin taşınması Ders notunun okunması
14 Fotosentez ve solunum Ders notunun okunması
15 Büyüme ve gelişme fizyolojisi Ders notunun okunması
16-17 Final sınavı Final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar