DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genetik * TBP   130 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hakan ÖZKAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.HAKAN ÖZKAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.FARUK TOKLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencileri temel ve tarımsal genetik konusunda bilgilendirmek
Dersin İçeriği
Genetiğin tarihi, mendel kalıtımı (Mendel kalıtımının temel prensipleri), mayoz ve mitoz, bağlılık ve parça değiş tokuşu, pleiotropism, epistasis, mutasyon, kantitatif genetik, populasyon genetiği ve evrim

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
X
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
X
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
X
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
X
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
X
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
X
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
X
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
X
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genetiğe giriş, mitoz mayoz bölünme, kromozomlar Ders notları ve kaynak kitaplar
2 Mendel yasaları , mono-,di- trihibrid açılımlar v.b. Mendel yasalarından sapmalar Ders notları ve kaynak kitaplar
3 Khi-Kare kontrolu ve problem çözümleri Ders notları ve kaynak kitaplar
4 Bağlantı- Linkage Ders notları ve kaynak kitaplar
5 Cinsiyete bağlılık Ders notları ve kaynak kitaplar
6 Genler arası ilişkiler Ders notları ve kaynak kitaplar
7 Mutasyonlar ve bitki ıslahındaki önemi ve bu konu hakkında ödev verilecektir Ders notları ve kaynak kitaplar
8 Kromozom yapı ve sayı değişiklikleri Ders notları ve kaynak kitaplar
9 Ara sınav Ders notları ve kaynak kitaplar
10 Kantitatif genetik Ders notları ve kaynak kitaplar
11 Populasyon genetiği Ders notları ve kaynak kitaplar
12 Genetiğin tarla bitkileri ıslahındaki yeri ve önemi, genetik bilgilerin pratik bitki ıslahında kullanımı Ders notları ve kaynak kitaplar
13 Genetik problemleri ve çözümleme yolları Ders notları ve kaynak kitaplar
14 Evolusyon-1 Ders notları ve kaynak kitaplar
15 Evolusyon-2 Ders notları ve kaynak kitaplar
16-17 Yıl sonu sınavı 14 haftalık programla ilgili tüm bilgileri sınanması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar