DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İklim Bilgisi * TBP   134 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Abdullah Nafi BAYTORUN
Dersi Verenler
Prof. Dr.ABDULLAH NAFİ BAYTORUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İklimi oluşturan sıcaklık, yağış, nem, rüzgar vb. tüm parametreleri derinlemesine incelemek
Dersin İçeriği
Meteoroloji, Atmosfer, Enerji, Isı ve Sıcaklık, Buharlaşma, Nem, Yoğunlaşma, Yağış, Hava Basıncı, Rüzgarlar, Hava Kütleleri, Cepheler, Küresel İklim, Tarım ve Meteoroloji

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
X
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
X
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
X
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 METEOROLOJİ: Meteorolojinin Tanımı ve Tarihi; Meteorolojinin Alt Dalları; Meteorolojik Gözlemler Ders notlarının incelenmesi
2 ATMOSFER: Atmosferin Bileşimi ve Katmanları Ders notlarının incelenmesi
3 ENERJİ, SICAKLIK ve ISI: Sıcaklık ve Isı; Isı İletimi Ders notlarının incelenmesi
4 ENERJİ, SICAKLIK ve ISI: Isı Dengesi Ders notlarının incelenmesi
5 GÜNLÜK ve MEVSİMLİK SICAKLIK: Mevsimlerin Oluşması; Günlük Sıcaklık Değişimleri Ders notlarının incelenmesi
6 GÜNLÜK ve MEVSİMLİK SICAKLIK: Sıcaklığı Etkileyen Etmenler; Hava Sıcaklığı ve Hissedilen Sıcaklık; Sıcaklığın Ölçülmesi ve Termometreler Ders notlarının incelenmesi
7 BUHARLAŞMA ve NEM: Buharlaşma; Nem Ders notlarının incelenmesi
8 Ara Sınav Ders notlarının incelenmesi
9 YAĞIŞ: Yağışın Oluşumu ve Tipleri; Yağışı Etkileyen Etmenler; Yağış Biçimleri; Yağışın Şiddeti ve Sıklığı; Kuraklık ve İfadesi Ders notlarının incelenmesi
10 YAĞIŞ: Yağışın Oluşumu ve Tipleri; Yağışı Etkileyen Etmenler; Yağış Biçimleri; Yağışın Şiddeti ve Sıklığı; Kuraklık ve İfadesi Ders notlarının incelenmesi
11 Ara Sınav Ders notlarının incelenmesi
12 HAVA BASINCI ve RÜZGARLAR: Atmosferin Basıncı ve Ölçümü; İzobar Haritaları ve Basınç Merkezleri; Rüzgar Ders notlarının incelenmesi
13 HAVA KÜTLELERİ, CEPHELER ve HAVA TAHMİNİ: Hava Kütleleri; Cepheler; Hava Tahminlerinin Yapılması Ders notlarının incelenmesi
14 KÜRESEL İKLİM: İklim Türleri; İklim Değişmesi Ders notlarının incelenmesi
15 TARIM VE METEOROLOJİ: İklim Etmenleri; İklim Etmenleri ve Erozyon; İklim ve Bitki; Fenolojik Gözlemler; Sıcaklık ve Bitki Ders notlarının incelenmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının incelenmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar