DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İstatistik * TBP   138 2 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Zeynel CEBECİ
Dersi Verenler
Prof. Dr.ZEYNEL CEBECİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders tanımlayıcı ve yorumlamalı istatistiğe ait çeşitli yöntem ve tekniklerle analiz edilen sonuçların yorumlanması; örnekleme, deneme, değişkenlik, dağılış, nedensellik, tahmin, güven aralığı, hipotez testleri ve önem kontrolleri gibi temel istatistik kavramlar ve yöntemlerin anlaşılmasını sağlamak ve istatistik ile ilgili analiz ve kritik değerlendirme yaklaşımlarını öğretmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Bu ders değişken türleri, bir veya daha fazla kalitatif ve kantitatif değişkenin grafiksel analizi; dağılışlar, dağılışın merkezi ölçüleri, dağılıştaki değişkenlik, çarpıklık ve diklik; şansa bağlı örnekleme; normal dağılışlar; bir veya daha fazla örnek için hipotez testleri; uyum iyiliği ve bağımlılıkla ilgili Ki-kare testleri; Pearson korelasyonu, doğrusal regresyonlar ve ilgili önem testleri hakkında tanımlayıcı ve yorumlamalı istatistik konuları kapsamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
X
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
X
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
X
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
X
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
X
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
X
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
X
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
15
Meslek etiğine saygılı olma.
X
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İstatistiğe giriş, Temel terimler ve kavramlar, İstatistiksel semboller, Veri ve değişkenler, Değişken türleri İnternette İstatistiğe giriş başlıklı öğrenme kaynaklarını araştırma; İstatistiğin tanımı ve amaçlarını öğrenme
2 Populasyon, Örnek ve Örnekleme Ders kitaplarında ve İnternette basılı ve/veya elektronik kitaplarda konu hakkındaki bölümleri okuma
3 Sayısal ve grafiksel veri özetleme, frekans tabloları, Histogramlar, Grafikler, Grafik türleri, Dağılışların yorumlanması R istatistik yazılımını Comprehensive R Archive Network ten indirme ve kurma, İnternette R istatistik yazılımı ile ilgili öğrenme materyallerini arama ve bazılarını indirme
4 Merkezi dağılış ölçüleri, Aritmetik ortalama, Tartılı ortalama, Harmonik ortalama, Geometrik ortalama, Budanmış ortalama, ortanca, tepe değeri, çeyrek, ondalık ve yüzdelik konum ölçüleri Ders kitaplarında ve İnternette basılı ve/veya elektronik kitaplarda konu hakkındaki bölümleri okuma
5 Değişim/dağılış ölçüleri: Değişim genişliği, Varyans, Standart sapma, Varyasyon katsayısı, Diklik ve Çarpıklık katsayıları, Ortalamanın standart hatası Ders kitaplarında ve İnternette basılı ve/veya elektronik kitaplarda konu hakkındaki bölümleri okuma
6 Olasılığa giriş: Olasılık kuralları, deneme, örnek uzayı, basit olay, olay, tümleyen olay, olayların kesişim ve birleşimleri, bir olayın olasılığı, koşullu olasılıklar, bağımsız olaylar, birbirini engelleyen olaylar, Venn şemaları Ders kitaplarında ve İnternette basılı ve/veya elektronik kitaplarda konu hakkındaki bölümleri okuma
7 Kesikli olasılık dağılışları, Binomiyal dağılışlar, Poisson dağılışları Ders kitaplarında ve İnternette basılı ve/veya elektronik kitaplarda konu hakkındaki bölümleri okuma
8 Ara Sınav Ders kitaplarında ve İnternette basılı ve/veya elektronik kitaplarda konu hakkındaki bölümleri okuma
9 Ara sınav Ders kitaplarında ve İnternette basılı ve/veya elektronik kitaplarda konu hakkındaki bölümleri okuma
10 Standart sapmanın bilindiği ve bilinmediği durumlarda populasyon ortalaması ve oranların aralık tahminleri; örnek büyüklüğünün saptanması Ders kitaplarında ve İnternette basılı ve/veya elektronik kitaplarda konu hakkındaki bölümleri okuma
11 Hipotez testleri, Sıfır ve alternatif hipotezlerin kurulması; I. ve II. tip hatalar; bir populasyon ortalaması ve oranına ilişkin testler Ders kitaplarında ve İnternette basılı ve/veya elektronik kitaplarda konu hakkındaki bölümleri okuma
12 İki populasyon ortalaması arasındaki farklılıkların testleri, bağımsız ve eşli örneklere ilişkin testler, Oranlardaki farkların testleri. Populasyon varyanslarına ve iki populasyon varyansı arasındaki farklılıklar için hipotez testleri Ders kitaplarında ve İnternette basılı ve/veya elektronik kitaplarda konu hakkındaki bölümleri okuma
13 Ki-Kare analizi: Uyum iyliği ve iki yönlü tablolarda bağımsızlık testi Ders kitaplarında ve İnternette basılı ve/veya elektronik kitaplarda konu hakkındaki bölümleri okuma
14 İki değişkenli veri analizi: Korelasyon ve doğrusal regresyon tahminleri, Serpilme diyagramları Ders kitaplarında ve İnternette basılı ve/veya elektronik kitaplarda konu hakkındaki bölümleri okuma
15 Tek yönlü varyans analizine giriş Ders kitaplarında ve İnternette basılı ve/veya elektronik kitaplarda konu hakkındaki bölümleri okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitaplarında ve İnternette basılı ve/veya elektronik kitaplarda konu hakkındaki bölümleri okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar